Belföld

a Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás Közalapítvány
további működése érdekében

Alulírott szervezetek képviselői azzal a kéréssel fordulunk a Nemzeti Erőforrás Mi-niszter Úrhoz, hogy figyelemmel a hazai hajléktalanellátás működésére és továbbfej-lesztésére, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás Közalapítvány e területen eddig betöltött nélkülözhetetlen szerepére, tegyen határozott és meg-nyugtató lépéseket e két közalapítvány jövőbeni működésének fenntartá-sa érdekében.

„Az ellátórendszer központi szereplői a terület két közalapítványa, a Közép-magyarországi régióban tevékenykedő Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány és a többi régióra illetékességgel rendelkező Hajléktalanokért Közalapít-vány.

A két szervezet évek óta közreműködik a területért felelős minisztérium döntéselőkészítési munkájában, valamint a hajléktalan ellátás fejlesztésére irányuló források pályázati úton történő felhasználásában. Az elmúlt években olyan programokat dolgoztak ki és hajtottak végre, mint a hajléktalan emberek támogatott lakhatási programja, melyben több ezer haj-léktalan ember vett részt, a Pilisi Parkerdőben élők elhelyezését, vagy a 24 órás egészség-ügyi centrumok kiépítését szolgáló fejlesztési program. Ezen túl a két szervezet folyamato-san aktív szereplői a terület szakmai feladatainak végrehajtásában.

A Hajléktalanokért Közalapítvány, szorosan együttműködve az Összefogás Közalapítvány-nyal működteti a TÁMOP 5.3.2., a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci in-tegrációjának szakmai és módszertani megalapozását célzó kiemelt programot, mely sok ponton hozott eredményeket a hajléktalan emberek foglalkoztatása területén.

A Hajléktalanokért Közalapítvány ezen túl kiterjedt intézményhálózatot is működtet, köztük a Főváros egyik 24 órás hajléktalan egészségügyi centrumát is.

Összegezve elmondható, hogy a két szervezet mára megkerülhetetlen szereplőjévé vált a hajléktalan ellátás rendszerének, szakemberei és kapcsolatrendszere révén hatékonyan ké-pes a döntéshozatali folyamatokba becsatolni a szolgáltatói, fenntartói érdekeket, kialakult rutinja és regionális hálózata révén lehetőséget ad minisztériumi, kormányzati megbízások szakszerű végrehajtására is, melyre a korábbi években számtalan példa volt.”

Mindkét közalapítvány szakmai és gazdasági működése transzparens, megbízható, munkájukra vonatkozóan semmilyen kifogások etekintetben nem merültek fel ezidáig. Jelentős veszteséget és visszaesést jelentene a hazai hajléktalanellátás szer-vezésében, működtetésében ha nélkülöznünk kellene e két közalapítvány közreműkö-dését. Ezért fordulunk Miniszter Úrhoz fenti kérésünkkkel.

TisztelettelÁLLÁSFOGLALÁS és az Aláíróív letölthető ITT

Ha aláírtad Kérlek küld a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com