Belföld

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat szerint elvégzett felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl a Kormány az alábbiak
szerint határoz:
1. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és
alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak
meg valósítására, feladatának további ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani:
1.1. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
1.2. Építés Fejlõdéséért Alapítvány,
1.3. Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,
1.4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
1.5. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány,
1.6. Gandhi Közalapítvány,
1.7. Iparfejlesztési Közalapítvány,
1.8. Magyar Kultúra Alapítvány,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30831
1.9. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,
1.10. Nemzetközi Petõ András Közalapítvány és
1.11. Pro Rekreatione Alapítvány.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló
miniszterek
Határidõ: 2011. április 30.
2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
gondoskodjon az 1. pontban felsorolt alapítványok céljainak meg valósítására, feladatainak további ellátására
létrehozandó többségi állami részesedéssel közhasznú szervezetként mûködõ nonprofit gazdasági társaságok
alapításáról. A megalapításra kerülõ gazdasági társaság által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló
miniszter kezdeményezésére az ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó testület hozható
létre a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
3. A Kormány felkéri az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
gondoskodjon a 2. pont szerint megalapításra kerülõ nonprofit gazdasági társaságok vagyonkezelésére vonatkozó
szerzõdés megkötésérõl, valamint a vagyonkezelõi joggyakorlás módjának megállapodásban történõ rendezésérõl
3.1. a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
3.1.1. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
3.1.2. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
3.1.3. a Gandhi Közalapítvány és
3.1.4. a Magyar Kultúra Alapítvány;
3.2. a nemzeti erõforrás miniszterrel
3.2.1. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány és
3.2.2. a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány;
3.3. a nemzeti fejlesztési miniszterrel
3.3.1. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,
3.3.2. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és
3.3.3. a Pro Rekreatione Alapítvány;
3.4. a nemzetgazdasági miniszterrel
3.4.1. az Építés Fejlõdéséért Alapítvány és
3.4.2. az Iparfejlesztési Közalapítvány
tekintetében.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. április 30.
4. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai
felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és
alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak
meg valósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet
által történik. Az átalakítás során a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok
tekintetében a szakmai szempontú döntéshozatali mechanizmus megerõsítése érdekében tanácsadó testület
hozható létre a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.
4.1. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
4.2. Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,
4.3. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
4.4. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,
4.5. Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
4.6. Hajléktalanokért Közalapítvány,
4.7. Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
4.8. Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére,
30832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám
4.9. Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
4.10. Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány,
4.11. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
4.12. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
4.13. Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány,
4.14. Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
4.15. Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
4.16. Oktatásért Közalapítvány,
4.17. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
4.18. Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány,
4.19. Magyar Könyv Alapítvány,
4.20. Magyar Távoktatási Alapítvány,
4.21. Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
4.22. Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
4.23. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és
4.24. Talentum Kulturális Alapítvány.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló
miniszterek
Határidõ: 2011. április 30.
5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány mûködése felett szakmai felügyelet
gyakorlásával a Kormány megbízza
5.1. a közigazgatási és igazságügyi minisztert
5.1.1. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,
5.1.2. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
5.1.3. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
5.1.4. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
5.2. a nemzeti erõforrás minisztert
5.2.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
5.2.2. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
5.2.3. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
5.2.4. a Hajléktalanokért Közalapítvány,
5.2.5. Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére,
5.2.6. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
5.2.7. a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány,
5.2.8. a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány,
5.2.9. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
5.2.10. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
5.2.11. az Oktatásért Közalapítvány,
5.2.12. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
5.2.13. a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány,
5.2.14. a Magyar Könyv Alapítvány,
5.2.15. a Magyar Távoktatási Alapítvány,
5.2.16. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
5.2.17. a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
5.2.18. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és
5.2.19. Talentum Kulturális Alapítvány
5.3. a nemzetgazdasági minisztert
5.3.1. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért
tekintetében.
Felelõs: az érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30833
6. A Kormány felhívja az oktatásért felelõs minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon
6.1. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány és
6.2. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány
tekintetében alapítói értekezlet összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre
és az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges
alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
7. A Kormány felhívja a kultúráért felelõs minisztert, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter és
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyar Mozgókép Közalapítvány
alapítói értekezletének összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre és
az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges
alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
8. A Kormány felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány alapítói értekezletének összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása
irányának, az ágazati érdekekre és az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd
az ennek érvényesítéséhez szükséges alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására –
meghozataláról és végrehajtásáról.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
9. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza
9.1. a belügyminisztert
9.1.1. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,
9.2. a honvédelmi minisztert
9.2.1. a Hadigondozottak Közalapítvány és
9.2.2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány,
9.3. a közigazgatási és igazságügyi minisztert
9.3.1. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
9.3.2. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány és
9.3.3. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,
9.4. a külügyminisztert
9.4.1. a Demokrácia Központ Közalapítvány,
9.5. a nemzeti erõforrás minisztert
9.5.1. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért,
9.5.2. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,
9.5.3. a Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány,
9.5.4. a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány,
9.5.5. az Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,
9.5.6. a Tempus Közalapítvány és
9.5.7. a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány,
9.6. a nemzeti fejlesztési minisztert
9.6.1. a Magyar–Koreai Mûszaki Együttmûködési Központ Alapítvány,
9.6.2. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és
30834 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám
9.6.3. a Puskás Tivadar Közalapítvány,
9.7. a nemzetgazdasági minisztert
9.7.1. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
9.8. a vidékfejlesztési minisztert
9.8.1. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
tekintetében.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
10. A Kormány felhívja az alapítói jogokat gyakorló minisztereket, hogy tekintsék át a 9. pont szerinti alapítványok és
közalapítványok szervezeti mûködését biztosító szabályokat, különös tekintettel az alapító okiratra és, a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszterrel egyetértésben gondoskodjanak az alapítványok és
közalapítványok hatékony és átlátható mûködése érdekében, az aktuális kormányzati célokhoz és struktúrához
történõ illeszkedést elõsegítõ szervezeti és személyi módosítások meg valósításáról.
Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. január 30.
11. A Kormány felhívja a honvédelemért felelõs minisztert a Hadigondozottak Közalapítvány, és a Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter és
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával vizsgálja meg az alapítvány vagy közalapítvány által
ellátott feladatok más, a hatékony irányítást és vagyongazdálkodást lehetõvé tevõ, az alapítványi, közalapítványi
formától eltérõ szervezeti keretek között történõ ellátásának lehetõségét és az alapítvány, illetve közalapítvány
megszüntetéséhez szükséges további intézkedésekrõl a Kormány részére elõterjesztést készítsen.
Felelõs: honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. január 30.
12. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy alapítói jogkörének gyakorlása keretében,
a kormányzati tevékenység összehangolásért felelõs miniszter egyetértésével gondoskodjon a Puskás Tivadar
Közalapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a Belügyminisztérium részére, vagyonkezelésbe történõ
átadásáról, és ennek érdekében a vagyonkezelõi jogok átadását a rendészetért felelõs miniszterrel megállapodásban
rendezze.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. január 30.
13. A Kormány felhívja a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökét, hogy
13.1. a Gandhi Közalapítvány,
13.2. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,
13.3. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,
13.4. az Oktatásért Közalapítvány és
13.5. a Talentum Kulturális Alapítvány
tekintetében rendeljen el soron kívüli ellenõrzést, és az ellenõrzés eredményérõl készült jelentést terjessze a Kormány
elé.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30835
14. A Kormány felhívja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs minisztert és az állami vagyon felügyeletéért
felelõs minisztert, hogy a 9. pontban felsorolt közalapítványok és alapítványok vonatkozásában a 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat alapján történt alapítói joggyakorlás folytán birtokukba került dokumentumokat a szakmai irányítást
gyakorló miniszter számára adják át.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
15. A Kormány felhívja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs minisztert, hogy az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszter, valamint az államháztartásért és költségvetési politikáért felelõs miniszter
bevonásával vizsgálja felül az alapítványokra és közalapítványokra vonatkozó jogi szabályozás módosításának,
kiegészítésének szükségességét, és a jogszabály-módosítási javaslatokról a Kormány számára elõterjesztést készítsen.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. február 28.
16. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
17. 2011. július 1-jén hatályát veszti a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Hozzászólások   

 
+2 #2 marothy 2010-12-28 18:55
Maróthy Márta írta:

A parlamentáris antidemokrácia (kopirájt Sándor Iván, lásd Népszabadság 2010. 12. 28.) újabb szép példájának tartom a hajléktalan-ell átás két közalapítványán ak megszüntetését.
Idézet
 
 
-1 #1 elnök 2010-12-28 17:23
Ki fogja kigondolni (és megcsinálni) a folytatást?
Idézet
 

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com