Belföld

Tisztelt Országgyűlési Biztos  Úr!

 

A Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete (HAJSZOLT Egyesület) nevében fordulok Önhöz, mert feltételezzük, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Hatósági Elnökhelyettese  mellékelt (1. sz. melléklet) intézkedésének végrehajtása nagy számú állampolgár   jelentős jogsérelmét okozhatja.

 

  1. A fent hivatkozott intézkedés álláspontunk szerint a valós élethelyzeteket indokolatlanul leegyszerűsítve abból a feltevésből indul ki, hogy minden állampolgár rendelkezik egy tartós lakóhellyel (lakóhely), és legfeljebb egy,  rövidebb, átmeneti jellegű lakóhellyel, (tartózkodási hely). Tapasztalataink szerint  jelentős számú állampolgár rajta kívülálló okok miatt  nincs ebben az ideális helyzetben.  A lakóhely létesítése az átmeneti lakhatást biztosító helyeken, a bérleményben, különösen az ún.  albérletben élők esetében a bérbeadó elzárkózása miatt gyakran nem lehetséges, miközben  számos ok miatt az „eredeti” állandó lakóhely ( szülői ház, gyermekvédelmi intézmény stb) pedig már fiktív. Jelentős számú állampolgár tehát eleve nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy objektív okok miatta azt már nem  használhatja. A lakóhely, az állandó lakcím  hiánya  – annak adminisztratív fontossága miatt – számos hátrányos következménnyel jár. Még az is kétséges számunkra, hogy a semmilyen magyarországi lakóhellyel sem rendelkező állampolgár vállalhat-e egyáltalán munkát, hiszen járulékfizetési kötelezettsége csak a belföldinek minősülő, - az intézkedés értelmezése szerint a bejelentett lakóhellyel rendelkező - személynek van?

 

  1. Az átmeneti lakhatást biztosító intézményekben az eddigi gyakorlat szerint tartózkodási helyet létesítettek a szolgáltatást igénybe vevő személyek  tekintet nélkül arra, hogy volt-e állandó lakcímük, pontosabban lakóhelyre történő bejelentésük. Az intézkedés következtében a jövőben lakóhely hiányában csak lakóhelyet lehet  létesíteni, ami pl. egy eseti jellegű igénybe vételt,  néhány éjszakára történő elhelyezést biztosító menedékhelyen nehezen értelmezhető.

 

  1. A fenti intézkedés egyértelműen rendelkezik arról, hogy akinek nincs lakóhelye                 ( állandó lakcíme), vagy lakcíme  ún. település szintű lakóhely, vagyis közterület) ,  az nem létesíthet tartózkodási helyet sem. Az intézkedés tartalmazza, hogy a népesség-nyilvántartó szerint 39 000 ilyen bejelentkezés van, tehát ez egyáltalán nem csak hajléktalanokat érintő  probléma.

Különösen aggasztónak tartjuk, hogy a fenti intézkedés rendelkezik is e 39 000 bejelentkezés utólagos rendezéséről. Ez azzal jár, hogy akinek nincs lakóhelye de tartózkodási helyén kiértesíthető, azt felszólítják az oda állandó lakcímre, lakóhelyre történő bejelentkezésre. Az 1. pontban foglaltak miatt ez jelentős akadályokba ütközik.  Még súlyosabb a helyzet azok esetében, akiket nem lehet tartózkodási helyükön kiértesíteni, felszólítani, mert ilyenkor (a hivatal szándékai és megkezdett eljárásai szerint) a tartózkodási helyet törlik a nyilvántartásból.  Mindez azzal a veszéllyel jár, hogy nagy számú állampolgárnak sem lakóhelye, sem tartózkodási helye sem lesz.,, ami véleményünk szerint azt eredményezi, hogy ők eltűnnek a lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó államigazgatási eljárások számára. Ez pedig nyilvánvalóan nem lehet cél. A jelenlegi gyakorlatból tudjuk, hogy az ilye „üres”, -  lakcím adat nélküli - lakcímkártya több jogosultság érvényesítéséből is kizárhatja az állampolgárt, illetve több szolgáltatás igénybe vételét is megnehezíti.

Levelünkben csak a fenti intézkedés néhány pontjára utaltunk, de feltételezzük, hogy több eljárási részletkérdés is aggályos lehet. (pl. az, hogy az állampolgár kérésére sem törölhető lakóhely új lakóhely megjelölése nélkül, míg a jegyző megteheti azt, vagy az utólagos módosítás a nyilvántartásban, amiről az állampolgár csak majd lakcímkártyája érvényesítésekor szerezhet tudomást)  Nem látjuk világosan annak jogalapját sem, hogy a kifogásolt intézkedést kiadó hatósági elnökhelyettes egyáltalán jogosult-e ilyen súlyú kérdésben  értelmezni a jogszabályt?

 

Kérjük, hogy a mellékelt intézkedést, annak várható hatásait az állampolgári jogok érvényesülése szempontjából megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket kezdeményezni szíveskedjék.

Tekintettel arra, hogy a végrehajtás már megkezdődött és ez később nem helyreállítható jogkövetkezményekkel jár, kérjük, hogy a helyzet rendezéséig a végrehajtás felfüggesztésének  szükségességét  és lehetőségét megfontolni szíveskedjék.

 

Budapest, 2010-05-10

 

Pelle József

HAJSZOLT Egyesület

elnöke

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Hozzászólások   

 
0 #1 Buzás Endre 2010-05-13 19:06
Bocsánat de a beadvány elejét levágtam:
Ikt. szám: Tárgy: Vizsgálat kérése a KEKKH elnökhelyettesé nek lakcímbejelenté ssel kapcsolatos intézkedésével kapcsolatban

Állampolgári Jogok

Országgyűlési Biztosa

Budapest

Nádor u. 22.

1051

Levelezési cím: 1387 Bp. pf.40

Prof. Dr. Szabó Máté

Országgyűlési Biztos Úr részére
Idézet
 

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com