Belföld

Tisztelt Kollégák!

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) Hatósági Elnökhelyettese, Dr. Szalay László 2010. március 18-án körlevelet intézett az önkormányzat-ok jegyzőihez a követendő lakcímbejelentési gyakorlat pontos és szigorú betartása tárgyában. A lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok most nem változtak, azonban e jogszabályok alapján eddig egymástól jelentősen különböző jogértelmezések és így különböző jogalkalma-zási gyakorlatok alakultak ki, melyek „helyre tétele” felér egy jogszabály-változással.
A „rendrakás” során számos hajléktalanellátót kerestek meg a helyi jegyzők az eddigi lakcím-bejelentésekkel kapcsolatban, miközben az érintett polgárok is új helyzetekkel találják szembe magukat a lakcímbejelentés során. Az elmúlt hetekben az is nyilvánvalóvá vált, hogy a hajlék-talanellátók körében is igen nagy a bizonytalanság, e körben is számos értelmezés és gyakor-lat alakult ki eddig és a jegyzők a „rendrakás” során továbbra is a legkülönbözőbb jogértel-mezések mentén alakítják ki eljárásaikat.
Tudomásunk szerint mind a Hajszolt, mind a Tizek Tanácsa, a Menhely Alapítvány Jogvédő Irodája hivatalosan megkereste az érintett főhatóságokat, hogy a visszásságokra felhívják a figyemet. Emellett több kérés érkezett, hogy állítsunk össze egy gyakorlati útmutatót a hajlék-talanellátók részére a lakcímbejelentésre, illetve az újabb megkeresések értelmezésére vonat-kozóan.
Jelen útmutatóban megpróbáljuk a hatályos jogszabályokat a mindennapi gyakorlat, végrehaj-tás szempontjából fókuszáltan, tisztán és világosan ismertetni és azok egyértelmű értelmezését megadni. Nem térünk ki minden eddig kialakult, vagy jelenleg változó helyi gyakorlat, jog-szabálytól való eltérés értékelésére, de a szűken vett jogszabály-ismertetést, -értelmezést kö-vetően ilyeneket is megemlítünk. Szükség esetén bővítjük a jelenlegi útmutatót újabb tipikus példákkal – ezeket új dátummal megjelölt útmutatóban adjuk majd közre.

Üdvözlettel


Budapest, 2010. június 6.

 

Dr. Győri Péter

Módszertani útmutató az átmeneti szállókon és éjjeli menedékhelyeken

történő lakcím bejelentés egyes kérdéseiről

2010. június 6.

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com