Belföld

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Engedjék meg, hogy jó szokásomhoz híven idézzek a kormányprogramból: "A banki és közüzemi tartozásokat felhalmozók lakhatását, fedél alatt tartását meg kell oldani, nem élhet az utcán egyetlen család sem."

A lakhatással kapcsolatos eddigi intézkedések jó irányban indultak el, ám inkább a közvélemény megnyugtatását szolgálták, mintsem a lakhatási problémát a gyökerénél kezelték volna. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítését nevezik kilakoltatási moratóriumnak, pedig a probléma jóval nagyobb körű annál, mintsem csupán ezzel a rendelettel kezelni tudnák. Ez egy ideiglenes, jó lépés, ám hosszú távon nem oldja meg a problémát, csak ideiglenesen elfedi azt.

Több tízezer olyan család van, akiknek más okból lebeg a kilakoltatás réme a feje felett, nem csak a hitelkárosultak azok, akik az utcára kerülés szélén állnak. Engedjék meg, hogy egy tegnapi történetet elmondjak. Egy szabolcsi család felmenekült Budapestre, nagy valószínűséggel uzsorások elől. Az LMP szociálpolitikai szakszóvivője felhívta az illetékes diszpécserszolgálatot, ahol kiderült, hogy nincs hely a családnak az anya-gyermek krízisotthonban. Egyetlen lehetőség, hogy a család szétszakad, és mindenki máshol jut fedélhez. Hozhatnék példát az elhíresült, arcátlan ferencvárosi szociális bérlakásokból való kilakoltatásokra és befalazásokra, amire a Város Mindenkiért Mozgalom demonstrációval felhívta a figyelmet.

Szerintünk a problémát széleskörűen és tartósan kezelni kívánó intézkedések kellenek. Meg kell vizsgálni, miként lehet a szociális bérlakásállományt növelni, meg kellene vizsgálni, miként lehet a lakásfenntartási támogatást kiterjeszteni, ki kell vizsgálni, hogy a szociális bérlakások fejlesztésére szolgáló "Sikeres Magyarország" programjában szereplő MFB-hitelt miért nem veszik igénybe az önkormányzatok kellő számban. (Az elnök csengetéssel jelzi az idő lejártát.) Végül már csak arra van idő, hogy megkérdezzem, miként kívánja a Fidesz-KDNP-kormány a saját programjával összhangban megteremteni a szociális minimumot, hogy minden családnak legyen hol laknia (Az elnök ismét csenget.), akár banki, akár közüzemi tartozás miatt kerül kilakoltatásra.


DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter
: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A szocialista kormányok szétverték az elmúlt 8 évben az otthonteremtési támogatások rendszerét. Magyarországot éllovasból sereghajtóvá tették, súlyos gazdasági válságba sodorva a polgárokat. Ebben a helyzetben vállaltuk, hogy segítünk azokon, akik elveszítik lakhatási lehetőségeiket, de nem vállaltuk, hogy az alkotmányban garantálnánk a lakhatáshoz való jogot.

Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködési program "Itt az idő, hogy megteremtsük a szociális biztonságot" részében vállaltuk, hogy új alapokra helyezzük a szociális biztonság politikáját, kiemelt célunk az otthonteremtés és a lakhatás támogatása. A családok erősítésére vonatkozó elképzeléseink között azt rögzítettük, és újra idézem: "Családpolitikánk lényege, hogy minden család számít. Egyszerre kell a legszegényebb, már a lakhatásban is veszélyeztetett családoknak segíteni, a lecsúszóban lévők romló helyzetét kezelni és a középrétegek elszegényedését megállítani." A nyomor enyhítése érdekében ígéretet tettünk arra, és most én is idézem azt, amit képviselő úr idézett: "A banki és közüzemi tartozásokat felhalmozók lakhatását, fedél alatt tartását meg kell oldani. Nem élhet az utcán egyetlen család sem." Egyet viszont nem ígértünk a kormányprogramban, mégpedig azt, hogy a lakhatáshoz való jogot az alkotmányba illesztjük.

Viszont a kormány hisz abban, és ma két interpellációra és egy napirend előtti kérdéssorozatra adott válaszomban kitértem a kilakoltatással kapcsolatos állásfoglalásunkra, terveinkre, hogy az emberek saját erővel, akarattal és szorgalommal képesek a nagy válságból kilábalni, akiknek pedig ehhez a megfeszített erejük sem elég, azoknak az állam a szociális ellátórendszer keretei között nyújt segítséget.

A felszólalás szövege:

VÁGÓ GÁBOR (LMP)
: Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm a válaszát. Ezekkel a válaszokkal nagyjából szakmailag egyet tudok érteni, viszont azt szeretném megkérdezni miniszter úrtól, hogy a Fidesz-KDNP-frakció, hogy is mondjam, nem volt visszafogott az alkotmánymódosítással kapcsolatban eddig sem, és ha van egy olyan érték, amit önök is értéknek tekintenek, és hosszú távon szeretnék ezt az értéket megvalósítani, akkor miért ne lehetne ezt az értéket az alkotmány szövegtestébe is beilleszteni. Ez az érték pedig az volna, hogy mindenkinek legyen biztos lakása, ami az alapvető emberi méltóság alapja.

Ezért azt szeretném kérni a Fidesz-frakciótól, illetve az alkotmányt előkészítő bizottságtól, hogy ezt fontolja meg, hogy egy közös cél, egy közös akarat, ami úgy tűnik, az egész parlamenti patkó négyötödének közös akarata, ezt beleillesszék az alkotmányba. Hiszen eddig is hosszú távú, az állam berendezkedését (Az elnök csengetéssel jelzi az idő lejártát.), az alkotmányt befolyásoló döntéseket meg mertek hozni, merjék vállalni ezt a felelősségteljes döntést is.

A felszólalás szövege:

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az alkotmány 70/E. § (1) bekezdésében szabályozott szociális biztonsághoz való jog a megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely a szociális ellátások összessége által nyújtandó. Ebből konkrétan meghatározott részjogok, így a lakhatáshoz való jog mint alkotmányos alapjogok nem vezethetők le álláspontunk szerint.

A megélhetési minimumot és ezáltal az emberi méltósághoz való jogot az ellátórendszer részjogosítványainak összessége kell hogy biztosítsa. Az államnak e körben természetesen az emberi életet és létfeltételeit is védenie kell, és ezt minden körülmények között vállalja a kormány. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com