Belföld

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt keretében pályázatot hirdet egy fő részére, szakmai vezető munkakör betöltésére a Közép-Magyarországi régióban.

A munkakört munkaviszony keretében, heti 30 órában kell ellátni.

A munkavégzés helyszíne a Közép-Magyarországi régió.

Az illetmény havi bruttó: 300 000 Ft.

A munkaviszony kezdete: 2010. szeptember 1.

A jogviszony időtartama: 2011. június. 30. napjáig tartó határozott idejű (3 hónap próbaidő után).

A projekttel kapcsolatos információk a: www.foglakprojekt.hu oldalon a letöltések menüpontban érhetők el.

Elvárások:
• felsőfokú szociális végzettség
• legalább 2 év szakmai gyakorlat a hajléktalan-ellátás, a hajléktalan emberek társadalmi integrációja területén
• projektvezetési és szakmai irányítási gyakorlat
• a nyertes pályázónak jelen felhívásban bemutatott feladatok elvégzését igazolható módon el kell különítenie az általa más munkaviszony keretében ellátott tevékenységektől
Előnyt élvez az a jelentkező, aki rendelkezik a következő készségekkel, jártasságokkal:
• hajléktalanok és/vagy tartós munkanélküliek ellátásában szerzett tapasztalat
• jó munkabíró- és problémamegoldó készség
• a megpályázott régió szociális ellátórendszerének ismerete, régiós munkavégzésben szerzett tapasztalat
• önálló munkavégzésre való alkalmasság
• jogosítvány, esetleg saját autó használata
• magas szintű számítógépes ismeretek
Benyújtandó dokumentumok:
• a pályázó önéletrajza
• a pályázó bizonyítványainak fénymásolata
• motivációs levél
• amennyiben a pályázó munkaviszonyban áll, a munkáltató írásos igazolása arról, hogy beleegyezik jelen felhívásban meghirdetett munkaviszony vállalásába
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába a projektgazda Hajléktalanokért Közalapítvány harmadik személy betekintését is engedélyezheti
A pályázatokat postai és elektronikus úton egyaránt be kell nyújtani a Hajléktalanokért Közalapítványhoz.

A teljes pályázati anyagot 2010. augusztus 15-ig kell postára adni az alábbi címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány
FogLak Projektiroda
1475 Budapest, Pf. 378.

Az önéletrajzot, valamint motivációs levelet 2010. augusztus 15-ig elektronikusan is el kell juttatni az alábbi e-mail címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.


Az elvégzendő feladat bemutatása
A Hajléktalanokért Közalapítvány és konzorciumi partnere, az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány uniós és hazai támogatással kiemelt projektet valósít meg „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” címmel.

A kiemelt projekt céljai
1. A projekt célja a hajléktalan ellátás azon szemléletbeli változásának megalapozása, előkészítése szakmai anyagok, koncepciók kidolgozásával, amelynek következtében a szociális munka napi gyakorlatává válik a hajléktalan emberek munkaerő-piaci integrációjára való törekvés, valamint önálló lakhatásuk megszerzése és fenntartása, végső soron társadalmi integrációjuk.

2. A projekt célja a hajléktalan-ellátással foglalkozó szolgáltatások segítő tevékenységének átalakítása, a komplex segítő tevékenység rendszerének kialakítása - a TÁMOP 5.3.3. konstrukciót megvalósító projektek teljes folyamatában (a részletes célok kialakításától a megvalósításon keresztül a lezárásig, értékelésig) közvetlen szakmai támogatásokkal.

3. A projekt célja a TÁMOP 5.3.3 projektekben megvalósítandó foglalkoztatási és lakhatási programok során kialakítandó hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldásoknak megfelelő szervezetfejlesztés a hajléktalan-ellátással foglalkozó szolgáltatók körében.

4. A projekt célja a fejlesztés eredményeinek és szolgáltatásainak elérhetővé tétele minden hajléktalan-ellátással foglalkozó szervezet számára. Az eredmények és szolgáltatások nyitottá tételével a projekt bővíti az ellátásért felelős önkormányzatok, az intézményfenntartók, az ellátásban dolgozó szociális szakemberek segítői eszköztárát.

5. A projekt célja, hogy a TÁMOP 5.3.3. projektek keretében megvalósítandó foglalkoztatási és lakhatási programok végrehajtása során kialakuló hatékony és komplex gyakorlati támogatási megoldások fenntarthatósága, tapasztalatainak továbbhasznosítása érdekében:
a. Javaslatokat dolgozzon ki, és az ennek megfelelő makro környezeti (finanszírozási, szakmai-eljárási) szabályozók, tényezők kialakítását szorgalmazza,
b. Szakmai és társadalmi hálózatokat építsen, segítse az együttműködést és tudásbázis kialakítását a fenti célokhoz kapcsolódóan.

A projekt céljainak elérésére régiónként segítő szolgáltatásokat szervez és nyújt hajléktalanellátó szervezetek számára, a foglalkoztatás elősegítése és az integrált lakhatási programok területén. A szolgáltatások regionális szintű megszervezése és működtetése a jelen felhívással kiválasztandó regionális koordinátor feladata a Nyugat-dunántúli régióban.

A szakmai vezető tevékenységei:
• A projekt Közép-Magyarországi régiója szakmai előrehaladásának irányítása és folyamatos követése.
• Szakmai döntések előkészítése, gondoskodás a döntések végrehajtásáról.
• Heti rendszerességgel követi a projekt előrehaladását, a vállalt célok teljesülésének állását.
• A szakmai teljesítésről a projektvezető tájékoztatása.
• Gondoskodik a projekthez szükséges partnerkapcsolatok működtetéséről.
• Folyamatos szakmai konzultációt biztosít a program munkatársai részére.
• Gondoskodik a projekt előrehaladását tükröző szakmai anyagok kidolgozásáról, azok szakszerű és folyamatos vezetéséről.
• Ellenőrzi a program szakmai dokumentációit.
• Projekt-előrehaladási jelentésekhez a KMR adatok összegzése.
• Elkészíti a PEJ-ek KMR-re vonatkozó részét, esetleges hiánypótlását, korrekcióját.
• Ellenőrzi a projektdokumentáció teljes körű voltát, tartalmi és formai megfelelőségét, rendelkezésre állását.
• Rendszeresen kapcsolatot tart a projektgazda (HKA) szakmai vezetőjével.
• Rendszeres kapcsolatot tart fenn a projektvetővel, pénzügyi vezetővel, a szakmai elemző, monitorozóval, a szervezőkkel, a projektasszisztensekkel és az adatrögzítővel, valamint a projektet segítő külső szakemberekkel.
• Gondoskodik a projektről szóló információk nyilvánosságra kerüléséről, a nyilvánossági követelmények betartásáról.
• Részt vesz a team-megbeszéléseken, a teamet tájékoztatja a szakmai teljesítésről.
• Kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításáról vezetett dokumentumokat a projektgazdának ellenőrzés céljából átadja.
• Felelős az adatvédelmi és személyiségi jogok tiszteletben tartásáért.
• A projektvezető távolléte esetén a HKA szakmai vezetőjével egyeztetve vezeti a team megbeszéléseket.
A munkavállaló ellátandó feladatairól bővebb felvilágosítás az alábbi személyektől kérhető:
Maróthy Márta,
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 30/316-50-63, 06 1/261-7704
Kemecsei Judit
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 30/326-80-67, 06-1/261-7704
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com