Belföld

Az Sztv. 139/A.§-ának (1) bekezdése szerint, aki a lakásbérletre, vagy helyiséggazdálkásra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó üres lakást vagy nem lakás cáljára szolgáló üres helyiséget elfoglal, vagy abba önkényesen beköltözik anélkül, illetőleg az elhelyezésre jogosult szerv jognyilotkazatával vagy intézkedésével feljogosította volna, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.