Vélemény

A Város Mindenkié csoportban hajléktalan, volt hajléktalan és lakhatással rendelkező emberek dolgoznak együtt a társadalmi igazságosságért és a lakhatáshoz való jogért. Elemzésükben az országgyűlési választásokon induló demokratikus pártok programját tekintették át abból a szempontból, hogy milyen súllyal szerepel bennük a hajléktalanság és a lakásszegénység kérdése, és hogy milyen javaslatokat fogalmaznak meg a lakhatási válság kezelésére.

Az elemzés szerint az MDF választási programja egyetlen mondatot sem szentel a hajléktalanság problémájának. A program egyébként sem foglalkozik érdemben a
magyarországi szegénységgel, és az életesélyek szélsőséges egyenlőtlenségeivel. A párt vélhetően abból indul ki, hogy a gazdasági növekedés maga után vonná ezeknek a problémáknak a visszaszorulását is. Szimpatikus viszont, hogy a párt állást foglal egy jelentős, sávosan progresszív ingatlanadó mellett és rossz társadalompolitikának minősítik „lakáscélú hitelek kamatainak rendkívül nagyvonalú, egyáltalán nem csak a rászorultak terheinek könnyítését célzó támogatását.”

A Fidesz programjának szociális kérdésekkel foglalkozó fejezetében a kiemelt területek felsorolásában szerepel az „otthonteremtés, lakhatás”, ám a Város Mindenkié csoport szerint a témákat tárgyaló alfejezetek között hiába keressük azt. A nyomor enyhítését célzó javaslatok alfejezete viszont megmaradt. Általános szociálpolitikai hitvallásnak tűnik a következő idézet: „Egyszerre kell a legszegényebb, már lakhatásában is veszélyeztetett családoknak segíteni, a lecsúszóban lévők romló helyzetét kezelni és a középrétegek elszegényedését megállítani.” A probléma ezzel viszont az, hogy a költségvetési források végesek, és gyakran választani kell az igazán rászorulók és a középosztály támogatása között.

Az LMP választási programja egy 228 oldalas dokumentum, és ennek
egyik fejezete foglalkozik a lakáspolitikai kérdésekkel, 10 oldalon keresztül.
Külön alfejezet szól a hajléktalanságról. A Város Mindenkié csoport szerint a program kellő részletességgel vázolja fel a mostani helyzetet és mutat rá a lehetséges megoldásokra, kivezető utakra. Javaslataik elsősorban a lakhatáshoz való jogról, a lakásfenntartási támogatás emeléséről, a közösségi lakásszektor kialakításáról, a kilakoltatások megelőzéséről, valamint az adósságkezelő szolgáltatásokról szólnak. Mindezen javaslatok megvalósítása hatékonyan előzhetné meg a hajléktalanok számának további növekedését, családok ellehetetlenülését, szétesését. A párt programja deklaráltan kimondja:a hajléktalanszálló nem otthon, és nem cél a hajléktalanok tömegszállásokon történő összezsúfolása.

Az MSZP által meghatározott irányok – a bérlakások számának növelése, munkaerő mobilitást segítő átmeneti lakhatási formák létrehozása, a kilakoltatási lehetőségek szűkítése előremutatóak, és egyben igen hasonlóak az LMP programjához. Az MSZP lakáspolitikai programja azonban meg sem közelíti az LMP javaslatainak részletességét, inkább visszafogottnak nevezhető. Jelentős előrelépésnek tekinti viszont az elemzés, hogy az MSZP szerint is „indokolt lenne törvényileg elismerni a minimális lakhatási formákat” és a párt „kiemelt fontosságot” tulajdonít a telepfelszámolási program folytatásának. Az MDF-hez és az LMP-hez hasonlóan, az MSZP is kritizálja a lakáshitelek jómódúakat segítő, drága támogatásait: „A szocpol helyett az újra
növekvő gazdaságban új lakástámogatási rendszert kezdeményezünk, amely
már nem az állampolgárok és az államháztartás eladósítására épülő jobboldali
lakástámogatási modell nyomdokain halad” – fogalmaznak.

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com