Belföld

A támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások esetében a finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január 1-jétől megszüntetésre kerül, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerint fognak támogatásban részesülni. A 2016. évi támogatási összegeket és feltételeket a Magyar Közlöny 97. számában 2015. július 3-án kihirdetett, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú mellékletének I. pontja tartalmazza.

A már működő és támogatásban részesülő támogató szolgáltatások és közösségi alapellátások a törvény erejénél fogva befogadásra kerülnek a finanszírozási rendszerbe, új kapacitások létrehozására vagy bővítésre azonban már csak befogadással lesz mód. Fontos kiemelni, hogy esetükben az  Szt. 58/A. § (2c) bekezdés nem alkalmazható, a befogadásra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott és közleményben közzétett kapacitások alapján kerülhet sor, vagy a szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben dönthet annak szükségességéről.

Az utcai szociális munka, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház továbbra is finanszírozási szerződés alapján fog támogatásban részesülni, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2016. évre vonatkozóan a támogatás összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. mellékletének II. pontja tartalmazza az alábbiak szerint:

 

Szolgáltatás

Támogatás (Ft/szolgálat/év)

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

7.500.000 Ft

Utcai szociális munka

6.500.000 Ft

Krízisközpontok

6.000.000 Ft

Krízisközpont - félutas ház szolgáltatás

4.000.000 Ft

Titkos Menedékház

16.000.000 Ft

Biztos Kezdet Gyerekházak

6.245.115 Ft

 

 

Azon szolgáltatások esetében, amelyeknél a finanszírozási időszak az idei évben, azaz 2015. december 31-vel ér véget, a finanszírozási szerződések meghosszabbításra kerülnek

 

A Biztos Kezdet Gyerekházak vonatkozásában, a 2014. és 2015. évben a hazai finanszírozásba belépő szolgáltatásokat tekintve a finanszírozási időszak egységesen 2016. december 31-ig tart. A Biztos Kezdet Gyerekházak a továbbiakban bejegyzés köteles szolgáltatássá válnak, ezért a fenntartónak 2016. február 1-jéig kérelmeznie kell a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

 

 

 „Szt. 58/A. § (2) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság további feltétele

d) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, új feladatmutatónak

a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása (a továbbiakban: befogadás), az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott szociális szolgáltatók és szociális intézmények, valamint a 131/A. §-ban foglalt szociális szolgáltatások kivételével.

(2g) Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a (2c) bekezdés nem alkalmazható, a befogadásra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott és közleményben közzétett kapacitások, vagy a (2f) bekezdésben foglaltak alapján kerülhet sor.”

„Szt. 136. § (5) 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe – a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül – törvény erejénél fogva befogadottnak minősül az a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó feladatmutató, amely után a fenntartó 2015. október 1-jénhatályos finanszírozási szerződés alapján támogatásra jogosult. A 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 131/A. § alapján nyújtott állami támogatásra 2015. december 31-ét követően is a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

„Szt. 131/A. § A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működtetését az állam – a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.”

 

„Gyvt. 145/C. § A Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak működtetését az állam – jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.”

„Gyvt. 174. § (3) A fenntartó 2016. február 1-jéig köteles kérelmezni a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, a Gyerekházat az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.”

 

 

Kérjük, hogy a megfelelő tájékozódás érdekében folyamatosan kövessék nyomon a Hivatal honlapját.

 

Budapest, 2015. július 29.

 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

You have no rights to post comments
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Műhelyek

No current events.

ÁLLÍTSUK MEG A BÁNTALMAZÁST!

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2017)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2017 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com