Belföld

A támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások esetében a finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január 1-jétől megszüntetésre kerül, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerint fognak támogatásban részesülni. A 2016. évi támogatási összegeket és feltételeket a Magyar Közlöny 97. számában 2015. július 3-án kihirdetett, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú mellékletének I. pontja tartalmazza.

A már működő és támogatásban részesülő támogató szolgáltatások és közösségi alapellátások a törvény erejénél fogva befogadásra kerülnek a finanszírozási rendszerbe, új kapacitások létrehozására vagy bővítésre azonban már csak befogadással lesz mód. Fontos kiemelni, hogy esetükben az  Szt. 58/A. § (2c) bekezdés nem alkalmazható, a befogadásra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott és közleményben közzétett kapacitások alapján kerülhet sor, vagy a szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben dönthet annak szükségességéről.

Az utcai szociális munka, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház továbbra is finanszírozási szerződés alapján fog támogatásban részesülni, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2016. évre vonatkozóan a támogatás összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. mellékletének II. pontja tartalmazza az alábbiak szerint:

 

Szolgáltatás

Támogatás (Ft/szolgálat/év)

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

7.500.000 Ft

Utcai szociális munka

6.500.000 Ft

Krízisközpontok

6.000.000 Ft

Krízisközpont - félutas ház szolgáltatás

4.000.000 Ft

Titkos Menedékház

16.000.000 Ft

Biztos Kezdet Gyerekházak

6.245.115 Ft

 

 

Azon szolgáltatások esetében, amelyeknél a finanszírozási időszak az idei évben, azaz 2015. december 31-vel ér véget, a finanszírozási szerződések meghosszabbításra kerülnek

 

A Biztos Kezdet Gyerekházak vonatkozásában, a 2014. és 2015. évben a hazai finanszírozásba belépő szolgáltatásokat tekintve a finanszírozási időszak egységesen 2016. december 31-ig tart. A Biztos Kezdet Gyerekházak a továbbiakban bejegyzés köteles szolgáltatássá válnak, ezért a fenntartónak 2016. február 1-jéig kérelmeznie kell a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

 

 

 „Szt. 58/A. § (2) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság további feltétele

d) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, új feladatmutatónak

a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása (a továbbiakban: befogadás), az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott szociális szolgáltatók és szociális intézmények, valamint a 131/A. §-ban foglalt szociális szolgáltatások kivételével.

(2g) Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a (2c) bekezdés nem alkalmazható, a befogadásra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott és közleményben közzétett kapacitások, vagy a (2f) bekezdésben foglaltak alapján kerülhet sor.”

„Szt. 136. § (5) 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe – a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül – törvény erejénél fogva befogadottnak minősül az a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó feladatmutató, amely után a fenntartó 2015. október 1-jénhatályos finanszírozási szerződés alapján támogatásra jogosult. A 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 131/A. § alapján nyújtott állami támogatásra 2015. december 31-ét követően is a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

„Szt. 131/A. § A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működtetését az állam – a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.”

 

„Gyvt. 145/C. § A Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak működtetését az állam – jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni. Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg.”

„Gyvt. 174. § (3) A fenntartó 2016. február 1-jéig köteles kérelmezni a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, a Gyerekházat az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.”

 

 

Kérjük, hogy a megfelelő tájékozódás érdekében folyamatosan kövessék nyomon a Hivatal honlapját.

 

Budapest, 2015. július 29.

 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com