Belföld

A Kormány 1217/2010. (X. 19.) Korm. határozata
a közterületek rendeltetésszerû használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal összefüggésben elvégzendõ feladatokról
A Kormány, annak érdekében, hogy a közterületek rendeltetésszerû használata tekintetében megfogalmazódott igények ne
járhassanak a társadalmi igazságosság és szolidaritás aránytalan sérelmével, felhívja az érintett minisztereket arra, hogy

1. dolgozzanak ki az utcán élõ hajléktalan személyek számának csökkentését, valamint a hajléktalan-ellátó rendszer
megújítását célzó középtávú cselekvési tervet,
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidõ: 2010. november 30.

2. biztosítsák a középtávú cselekvési terv finanszírozhatóságát, különös tekintettel az európai uniós források bevonására.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a hazai források tekintetében a 2012. évi költségvetés tervezésével egyidejûleg,
az európai uniós forrásokból mûködtetett programelemek tekintetében folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök