Belföld

Alulírott hajléktalanellátó szervezetek - abból kiindulva, hogy az otthonukban élő és az otthon nélkül élő családok és személyek, szervezeteink és azok dolgozói, mi magunk, támogatásra szoruló embertársaink és az ország vezetői egyaránt azt kívánják, hogy ne kényszerüljön senki fedél és biztonságos otthon nélkül élni a 21. századi Magyarországon -, arra kérjük a magyar kormányt, hogy

az Európa Parlament határozatának megfelelően dolgozzon ki cselekvési programot a hajléktalanság 2015-ig történő megszűntetésére a „munka, otthon, család, egészség és rend” kormányprogramban megfogalmazott alapértékek mentén és a „Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei” című dokumetum alapján kidolgozott cselekvési programot – melynek kialakításában és végrehajtásában minden képességünkkel vállaljuk a részvételt - mielőbb terjessze társadalmi vitára, majd az Országgyűlés elétovábbi hathatós intézkedésekkel – a lakásfenntartási, lakbértámogatási és adósságcsökkentési rendszer kiterjesztésével, a magáncsőd eljárás bevezetésével, a hitelezői és bérbeadói jogosítványok felülvizsgálatával, valamint a krízisjelző eljárások és ellátások megerősítésével - szilárdítsa meg a lakásban élő családok lakhatásának biztonságáta hajléktalanellátásban több éve pályázati formában működő kiléptető lakhatási támogatási formáknak teremtse meg a rendszerszerű finanszírozási feltételeit szabályozási és finanszírozási eszközökkel segítse elő a mentális-gondozási segítséggel kombinált támogatott lakhatási formák kialakítását a testi és szellemi fogyatékkal élők, a pszichiátriai betegségben, függőségben szenvedők, a börtönből szabadultak, az önmaguk ellátására csak részlegesen képes személyek részére vizsgálja felül e veszélyeztetett csoportok lakóhely közeli alapellátási hálózatainak jelenlegi helyzetét és tegyen hatékony lépéseket e hálózatok hiányosságainak a pótlására
vizsgálja felül a lakcím nélküli, illetve lakóhely nélküli személyekre vonatkozó jelenlegi jogszabályokat, hogy az ilyen státuszú személyeket ne érje hátrány a társadalombiztosítási, egészségügyi, szociális és egyéb ellátások és eljárások során támogassa az elmúlt évtizedek alatt kialakult hajléktalanellátó intézményeknek a 21. század követelményeinek megfelelő színvonalú átalakítását, a hatékony segítségnyújtásra való alkalmassá tételét  a 2015-ig tartó - ütemezett, konkrét lépésekre lebontott - cselekvési program keretében mielőbb biztosítsa a 2010/2011. évi téli krízisellátás szükséges feltételeit

Alulírott hajléktalanellátó szervezetek a szociális munka eszközeivel, a rendelkezésünkre álló minden lehetséges erőforrással, ismerettel és készséggel a jövőben is elkötelezetten vállaljuk mindazt az embermentő munkát, mely hazánk polgárainak együvé tartozására irányul.

2010. szeptember

 Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Videók

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com