Dél-Alföld

Nyíregyházán a Malomkert lakótelepen is folytonos gondot okoznak a számukban egyre gyarapodó hajléktalan emberek megjelenése és viselkedése.

Már a puszta megjelenésük is megbotránkoztató, de az állandó látványuk is maga már vizuális környzet szennyező jelenséggé vált. Jelenlétüket a maguk mögött hagyott hulladék, szemét, fertő és mocsok igazolja. Cselekedeteik az alkoholos befolyásoltságuktól függően igen gyakran erőszakosak, félelmet keltőek és közszemérmet sértőek. Pénzszerző tevékenységüket a Szt. István út-Kert út kereszteződésben a várakozó gépjárművek között, koldulással gyakorolják. Semmittevő és italozó tevékenységüket, és a még fizikai cselekvő képességgel bíró rossz szokásaikat itt a pihenő parkban, valamint a gyermekjátszótérnél végzik, míg nyugovóra Szt. Erzsébet Patika tövében térnek, s mind ezt életvitelszerűen.
Ha Budapest már tudott jogot alkotni, érvényesíteni és megnyugató lépéseket tenni, akkor Nyíregyháza város vezetése is felfigyelhetne és tehetne érdemi intézkedéseket az itt élő és lakó családok, valamint az életüket itt tengető hajléktalan állampolgárok érdekében is.