Belföld

A Hajléktalanokért Közalapítvány, mint közreműködő szervezet, nyílt pályázati rendszer keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerinti feltételekkel:

A pályázati felhívás címe: „Hajléktalan-ellátó szervezetek támogatása a téli időszakban 2010-11.”
A pályázati felhívás kódja: 2010-11-TK
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2010. október 15.
A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2011. január 15.1. Támogatás igényelhető a következő célok megvalósítására:

I. Támogatás biztosítása a téli időszakban a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett költségeihez.
A pályázatban adatokkal kell alátámasztani a megnövekedett igénybevételt (pl. ellátottak száma, eszközigény), és be kell mutatni, hogy az intézmény milyen jellegű költségei növekedtek ezzel összefüggésben, melyek más forrásból nem biztosíthatók.

II. Támogatás biztosítása a hideg időszak, illetve váratlan események következtében kialakuló ellátási nehézségek és olyan események elkerülésére, melyek könnyen ellátási krízishez, és az utcán élő hajléktalan emberek közvetlen életveszélybe kerüléséhez vezetnének.
A pályázatban be kell mutatni az előre nem látható eseményeket, valamint a pályázó szervezet által megtett és tervezett intézkedéseket.

III. Olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatásban részesített intézmény biztosítsa az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott szolgáltatásokat, így az intézmény működési engedélyének megszerzésében, megtartásában lényeges szerepük van.
A pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges a működési engedély megszerzéséhez, és az intézmény eddig milyen lépéseket tett az engedélyeztetési eljárásban. A pályázathoz csatolni szükséges az engedélyeztetés rendelkezésre álló dokumentumainak másolatait.

IV. Támogatás biztosítása működési engedéllyel nem rendelkező, de hiánypótló tevékenységet végző szervezetek számára.

V. A Hajléktalanokért Közalapítvány által 2010. évben kiírt pályázati felhívásokon belül korábban már megjelent, a téli időszakkal összefüggő programpontok támogatása, a korábbi pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint, amennyiben a támogatás hiánya súlyos ellátási nehézségekhez vezethet.

 

További infó