Regionális Szakmai Műhelyre FogLak Projekt – TÁMOP

EMLÉKEZTETŐ

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

Tizennyolcadik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről

Helyszín: Tégy az emberért! Információs és Továbbképzési Központ (1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.)
Időpont: 2010. május 12.
Témák: Az ügyfél bevonása, felkészítése a programra
A TÁMOP 5.3.3 lakhatási program előkészítői munkafolyamatai (kiválasztási szakasz, felkészítési szakasz)
Moderátorok: Kemecsei Judit (regionális koordinátor, foglalkoztatási)
Varsányi Nóra (regionális koordinátor, lakhatási)
Résztvevők: jelenléti ív szerint

A műhely összefoglalóját néhány napon belül a www.foglakprojekt.hu, illetve a www.diszpercserportal.hu honlapon is meg lehet találni.


A témához kapcsolódó megbeszélés (előadások, vita, javaslatok, észrevételek) tartalmi összefoglalása:


A műhely egyik fő feladata, hogy a tényleges megvalósításban segítse a TÁMOP 5.3.3-as pályázat nyertes szervezeteit. Cél továbbá, hogy a szervezetek egymásnak információkat nyújtsanak, kicserélhessék tapasztalataikat.

Hogy állnak a szervezetek a pályázat megvalósításával?

A Budapest Esély Nonprofit Kft. munkatársai (Gerő Dániel és Varga Zsuzsanna - mentorok) elmondták, hogy egy hónapja van aláírt támogatási szerződésük, és kb. egy hete előleget is kaptak. Ezen a héten kezdték a toborzást, ami terveik szerint május végéig befejeződik, ha nem, akkor néhány héttel ezt ki tudják tolni. 45 embert vonnak be, 30 fő kapna megélhetési támogatást, 24 fő lakhatási támogatást, 15 embert szeretnének továbbfoglalkoztatni a nyílt munkaerő-piacon.
A Budapest Esély Nonprofit Kft. konzorciumi partnere a Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány, feladatuk a program lakhatási részének szakmai koordinálása, valamint a kliensek mentális támogatása. Tihanyi Dóra a foglalkoztatási, Virág Zoltán a lakhatási referens. A Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány magánadományokból és cégek adományaiból tartja fenn magát, nemrég két ingatlant kaptak használatra, itt fogják elhelyezni a támogatott ügyfeleket. Elsősorban családokban gondolkodnak. Jelenleg tárgyalásban vannak a két céggel, most vették át az épületeket, amiket még rendbe kell hozniuk.
A program foglalkoztatási része: két OKJ-s képzésük lesz, jelenleg közbeszerzés alatt van, az egyik takarító, a másik konyhai kisegítő. Programjukban fontos elem az ügyfelek mentális támogatása. Bértámogatás nem lesz náluk. 2010. április 1-től 2011. nyaráig tart a program. Egy-két hetes csúszásban vannak most.

A Kiút Egyesület munkatársai, Kölesné Bukovics Zsuzsanna (projektvezető és foglalkoztatási referens) és Farkas Mónika (lakhatási referens) elmondták, hogy két hete írták alá a támogatási szerződést, a pénz a héten érkezett meg. A plakátok készen vannak, csoportos tájékoztatót fognak tartani a Haller utcai Munkaügyi Központban és néhány nappali melegedőben. 30 főre pályáztak, 2x15 főt fognak bevonni (közülük 10 nő és 10 roma). OKJ-s képzésbe 20 főt vonnak be, ebből 15 szerez szakmát. Lakhatásban 20 fő kap támogatást, ebből 16 fő tartja meg a lakhatását. Foglalkoztatásban 10 fő kap támogatást és 6 fő, aki 4 hónapig megtartja a munkaviszonyát. Május-június a toborzás időszaka, júliusban lesz az első 15 fő kiválasztása. A Nonprofit Alapítvány a konzorciumi partnerük, a két hónapos képességfejlesztő tréninget fogják tartani. Az ügyfelek motivációja a számukra kifizetett támogatás lesz.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, Szabó Csilla (továbbiakban: Sz.Cs.) projektvezető elmondta, hogy már elég korán elkezdett együtt dolgozni a stábjuk (február). Kidolgozták a toborzás menetét, technikai részleteit, megvannak a plakátok, beharangozók, de még nincs aláírt támogatási szerződésük. Jövő hét elejére valószínűleg lesz megoldás. A támogatási szerződés aláírása egy jogtechnikai probléma miatt csúszik, ami a Tahi úti telephellyel kapcsolatos. Emiatt még sok minden az elindulásuk kapcsán kérdéses, sok mindent átütemeznek (pl. eredetileg februártól decemberig tartott volna a programjuk). 60 fő bevonását tervezik. Adtak be módosítási kérelmet, az eredeti 20-20-20 fő bevonása helyett valószínűleg ezt elkezdik lebontani és eltolni. Három szakmára képeznek: elektronikai hulladék-bontó, takarító (e kettő OKJ-s), betanított festő. Ha úgy alakul, hogy párokat, családokat be tudnak vonni, akkor nem várják meg, míg 20 fő összegyűlik a képzésre, hanem kevesebb létszámmal is elkezdik. A közbeszerzésük (képzésre) sokkal bonyodalmasabb és hosszabb volt, mint eredetileg tervezték, június helyett előre láthatóan júliusig is el fog tolódni. A lakhatás megvalósítása is nehézkes.
Az alapstáb létszáma alacsony, de a – programba külön be nem vont – szociális munkások száma azért ennél nagyobb, és egy bővebb „ötletelő” stáb áll rendelkezésükre segítségként. Az ügyfelek szociális munkásai is segítségükre lehetnek. Alapvetően a Máltai Szeretetszolgálat intézményeinek hajléktalan ügyfeleit vonják be, de nyitottak lesznek más szervezetek felé is. Ungvárszky Pál (továbbiakban: U.P.) a foglalkoztatási, Mátrai Nóra (továbbiakban: M.N.) pedig a lakhatási referens.

A Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezetének egyik foglalkoztatási referense, Kopasz István (továbbiakban: K.I.) Szigetszentmiklóson dolgozó kolléga elmondta, hogy augusztusban indulnak. Tudomása szerint eddig három településen vannak előkészületek. Ügyfeleikkel kapcsolatban a legnagyobb probléma az alkoholfogyasztás, de igyekeznek olyan embereket találni, akik sikeresek lehetnek a programban. Jelenleg 4 embert regisztráltak be Munkaügyi Központba a náluk tartózkodó 50 főből. A többi területen/településen még nem látja, mi a helyzet.
Nehézséget okoz számukra, hogy több településen vannak intézményeik, ezek szoros együttműködés szükséges a programhoz, ami nem könnyű feladat. Pest megye területén ugyanis a különböző intézmények fognak ügyfeleket bevonni (pl. Szigetszentmiklós, Szentendre, Cegléd, Vác, Százhalombatta). Pest megye önállóan vesz részt a programban Budapest nélkül, konzorciumi partnere nincs. Lakhatásba 8 intézmény fog összesen 20 főt bevonni, képzésbe pedig 10 főt, jelenleg a szociális munkások próbálják felmérni az ügyfeleiket. Még a tervezgetés szintjén tartanak. Négy referensük közül Bércesi János és Kopasz István a foglalkoztatási, Sebesy Eszter és Mikó Roland a lakhatási. A referensek területenként lesznek felosztva (kettéosztják a régiót), de ennek véglegesítése még nem történt meg.

A műhely moderátorai felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes lenne a szervezeteknek a program indulása előtt sok mindent végiggondolniuk, egyeztetniük, mert ha az indulási időszakot megvárják, könnyen nyakukba szakadhatnak azok a gyakorlati problémák, amelyekre a pályázat írásakor még senki nem gondolt.

Hogyan tervezik a szervezetek a toborzási folyamatot?

Kemecsei Judit szerint nagyon fontos a célok minél konkrétabb tisztázása a toborzás, a kiválasztás megkezdése előtt. Tapasztalatai szerint ez a pályázatoknál mindig problémát szokott okozni. A szervezet, az ügyfelek és a szociális munkások céljait is érdemes megfogalmazni, mert ezek akár ellentétesek is lehetnek egymással. Érdemes végiggondolni, milyen lépések vezetnek a célok eléréséig.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. munkatársai még nem tudtak konkrétumokat mondani, mert a jövő héten ülnek le erről egyeztetni. Plakátokat, szóróanyagot készítettek már, amit szétküldtek e-mailben és postán a hajléktalanellátó intézményeknek, mivel nekik nincsen intézményi hátterük. Projekttájékoztató alkalmakat fognak tartani még ezen kívül, 2-3 alkalommal. Az indikátor szerint 70 fő fog részt venni a projektismertető fórumokon. CSÁO-ba, anyaotthonba, nappali melegedőbe mennek toborozni.
Van ezen kívül egy adatlapjuk, amit az ügyfelektől kérnek (munkaerő-piaci helyzetüknek a felmérésére), van egy erőforrásokra vonatkozó kérdőívük (amit a szociális munkással együtt töltenek ki) – egészségügyi, szociális, mentális állapotra vonatkozó kérdésekkel. Továbbá van egy ügyfél által kézzel írt pár soros motivációs levél. A tájékoztatók után lesz interjú a kliensekkel is (két ember fog interjúztatni), és a szociális munkásokat is szeretnék behívni.

Varsányi Nóra hozzátette ehhez ötletként, hogy érdemes lenne kiegészíteni a jelentkezést azokkal a feltételrendszerekkel, amelyek szükségesek a programba való bevonáshoz (pl. volt-e már OKJ-s képzésen, részt vett-e lakhatási támogatásban).

A Kiút Egyesület szintén plakátol, illetve személyes kapcsolatokon keresztül szállókon, melegedőkben, a Haller utcai Munkaügyi Központban hirdetnek. A tájékoztatók után hirdetik meg, hogy a kliensek megkereshetik őket (június), ezek személyes beszélgetések lesznek, ahol szűrik rögtön a bevonható személyeket a pályázati feltételek szerint. Három fajta tesztet vesznek fel, amit szakember, pszichiáter értékel.
Náluk nincs közbeszerzés, az ügyfelek választhatnak a képzésekből. A kiválasztás, toborzás után van egy team-döntés, hogy ki kerülhet bele a programba.

A Magyar Vöröskereszt munkatársa, Horváth Takács Katalin elmondta, hogy mivel az ő intézményük integrált (az éjjeli menedékhely és az átmeneti szálló egy intézményben van) a hajléktalan emberek, amikor bekerülnek, rögtön a szociális munkások látókörébe kerülnek. A szociális munkások javaslata náluk kiemelkedő fontosságú lesz. A toborzás innen folyik. Ő már el is indított – igaz, a projekttől függetlenül – egy álláskeresésre felkészítő csoportot, ami szintén egy szűrő, segítség lehet a kiválasztásnál.
K.I. hozzátette, hogy ahol ő dolgozik, ott nincs intézmény, utcai szociális munkát végeznek, autóval járnak. A kialakult kapcsolatok alapján keresik azokat az ügyfeleket, akiket bevonhatnak. Sok ügyfélnek van alkoholproblémája, az ő bevonásuk elég lehetetlen feladat. Sokan nem akarnak kimozdulni, helyben gyakran nem találnak munkát.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat többlépcsős toborzási rendszert dolgozott ki. Eredetileg nem építettek be az elejére mentális csomagokat, de próbálták a módosítási kérelmükben előbbre hozni ezeket.
U.P. elmondta, hogy van egy intézményi tájékoztatójuk: a szakembereknek szóló anyagokat küldik meg kettéválasztva a szervezeteket aszerint, hogy belső vagy külső intézmények ezek (máltás, nem máltás). A csoportos tájékoztatást ugyanígy két részre osztották. Ennek kétféle módja lehetséges, de valószínűleg kihelyezett csoportos tájékoztatók lesznek. Ezt követően az egyéni tájékoztatásokra lesz lehetőség, ezeket a két referens végzi. A kizáró okok tisztázása után, hogy senkinek ne legyen keserű szájíze, valamit ajánlanak azoknak is, akik nem bevonhatók a programba. Ha az ügyfél megfelel, akkor felvesznek egy kérdőívet (munkaérdeklődés kérdőív), majd az ügyféltől kérnek nyilatkozatot arról, hogy a feltételeknek megfelel.
Utána újabb egyéni konzultáció következik (ezt lehet, hogy meg felbontják kisebb részekre): általános képességvizsgáló kérdőívet töltenek ki (ÁKVK), életút-interjút készítenek, illetve egy motivációs kérdőívet, és egy szándéknyilatkozatot töltenek ki, hogy vállalják a projektben való részvételt. A háttér-információk begyűjtése a következő feladat: a szociális munkás ajánlása, valamint egyéb segítői tapasztalatok. Ezután van a bevonásról egy team-döntés (öt fős team). Nagyjából egy ügyfél a folyamatot két hét alatt járja végig.

Felmerült többekben, hogy túl sok, időigényes munka mindennek az előállítása, hiszen összesen 60 főt terveznek bevonni, és nagyon hosszú időt igényel egy emberrel négyszer felvenni a kapcsolatot. Az adminisztrációval, problémák felmerülésével (pl. nincs személyi igazolványa, be kell szerezni más papírokat is) sokat lehet csúszni.

Sz.Cs. válaszként elmondta, hogy erről ők is folytattak vitát a múltkori megbeszélésükön, végleges döntést még nem hoztak, lehet, hogy ez a módszer még finomodik. Ugyanakkor azt gondolják, hogy lehet, hogy az elején ez nagyobb munkát igényel, de a sikerességre próbálnak koncentrálni, a jó szűrés szerintük nagyon fontos a program sikerességéhez. Szeretnének szorosan együttműködni az ügyfeleikkel.
M.N. hozzátette, hogy lesz egy ütemtervük, amiben az időkeretnek csinálnak egy menetrendet.


Általános információk

A kiemelt projekt (TÁMOP 5.3.2) készít ajánlott és kötelezően használandó dokumentumokat, amelyeket a TÁMOP 5.3.3-as program nyertes pályázói megkapnak. A következő, május 26-i műhely témája ez lesz, Maróthy Márta, a Hajléktalanokért Közalapítvány TÁMOP 5.3.2-es programjának szakmai vezetője lesz a vendégünk. Mindenki használhat ezek mellett saját dokumentumokat is.

Ezzel kapcsolatban egy szoftver (nyilvántartó program) is készül, melyet telepítünk elsősorban a TÁMOP 5.3.3-as nyertes szervezeteknél.
A dokumentációs rendszer kialakításánál ügyeltünk arra, hogy ne rugaszkodjon el nagyon a napi gyakorlattól, használható akár a TÁMOP pályázaton kívül is leginkább a szállást nyújtó intézményekben.
A program nem lesz hálózatba kötve, tehát senki nem fogja látni a többiek adatait. Azonban bizonyos adatok szolgáltatása kötelező lesz a kiemelt projekt és az ESZA Nonprofit Kft. felé is (ez benne van a pályázati kiírásban).


Készítette: Rónyai Zsófia

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com