Közép-Dunántúl

Az elmúlt 10 évben a Kríziskezelő Központban a hajléktalanok részére több sikeres lakhatási, foglalkoztatási, képzési projektet valósítottak meg. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a hajléktalan emberek társadalmi integrációja, re-integrációja sikeresen csak komplex, a célcsoport sajátosságait figyelembe vevő, jól előkészített, valós igényeken alapuló projektekkel lehetséges.A TÁMOP. 5.3.3 program lehetőséget teremt arra, hogy olyan széleskörű szolgáltatásokat kínáljanak, amely a városban élő 400 hajléktalan közel tíz százalékának lehetőséget teremt életminőségük javítására, társadalmi integrációjuk elősegítésére.

A projekt célja a Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése, a képzés, foglalkoztatás, lakhatás egymásra épülő komplex támogatásával. A hajléktalan emberek társadalmi megítélésének javítása és kirekesztettségük csökkentése. A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon városunkban a hajléktalanság fokozatos visszaszorításához, csökkentéséhez:

A munka világába való integráció támogatásának szükségességét támasztja alá az a felmérés, mely szerint a megkérdezettek 73%-a venne részt munkába állását segítő programban. A foglalkoztatás eredményessége érdekében felkeresték azokat a potenciális munkáltatókat, akik hajléktalanok foglalkoztatását vállalják, igényeiket pedig figyelembe vették a tervezésnél. A hajléktalanok az önálló lakhatás hiányát tekintik a legnagyobb problémának. A felmérésben 73 százalékuk ennek megteremtéséhez kért segítséget. A projektben 35 fő számára készítenek egyéni fejlesztési tervet. Lakhatási és képzési támogatásban 18-18 fő, foglalkoztatási támogatásban pedig 11 ember részesül. A program teljes időtartama 2 év az elnyert támogatási összeg pedig mintegy 66 millió Forint.

Zsabka Attila a Kríziskezelő Központ vezetője nagy lehetőségnek tartja az új programot, ugyanis egyre szélesedik azok, köre, akik az utcára kerülnek. Van úgy, hogy gyermekes családok maradnak fedél nélkül. Ez a program nekik is nyújthat segítséget, hiszen még gyermekfelügyeletet is biztosítanak. De lesz rendszeres jogi tanácsadás, készségfejlesztő, szociális tréning, pszichológushoz fordulhatnak a rászorulók, és tanácsadó szakember segít majd az álláskeresésben.