Közép-Magyarország

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója, és ebből következően a 2011. évi önkormányzati költségvetés is a válság kezelésének jegyében készül. A koncepció egyik fő eleme a működési eredmény szintjének növelése érdekében szükségessé váló működési kiadáscsökkentés, melyet az ellátott feladatok új szemléletű besorolása alapozott meg. A feladatok besorolását követően született meg a javaslat a működési kiadások 2011. évi tervezhető szintjéről.

A szociális ágazat vonatkozásában a civil szervezetekkel fennálló közszolgáltatási szerződések felmondása szükséges a költségvetési koncepció tervezet alapján.

 

Jelen előterjesztésben a szociális feladatokat ellátó civil szervezetekkel fennálló közszolgáltatási szerződések felmondására teszek javaslatot a tisztelt Közgyűlésnek. A szerződések felmondásának halaszthatatlanságát a 2011. évi „válság” költségvetés előkészítése indokolja.

A kép illusztráció. Készítette: Kutasi-Kovács Zoltán 

 

 

A Fővárosi Önkormányzatnak 11 szervezettel van – az Oltalom Karitatív Egyesülettel a Léthatáron Alapítvánnyal, a „RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével, a Fiatalok Önsegítő Egyesületével, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, a Menedék Alapítvánnyal, a Tiszta Forrás Alapítvánnyal, a Twist Olivér Alapítvánnyal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régiójával, a Menhely Alapítvánnyal - összesen 18, határozatlan idejű közszolgáltatási szerződése hatályban.

 

Pszichiátriai betegek rehabilitációs otthoni ellátására A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (korábban: Pomázi Rehabilitációért Alapítvány) kötött határozatlan idejű közszolgáltatási szerződést a Fővárosi Önkormányzat a Szt. 120. §-a alapján. A Budapesti Szociális Forrásközponttal és a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal kötött határozatlan idejű közszolgáltatási szerződés keretében a Fővárosi Önkormányzat az Ötv. 81. §. (1) bekezdése alapján meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásához nyújt támogatást.

 A hatályos közszolgáltatási szerződéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 A jelenlegi pénzügyi helyzetet figyelembe véve azonban az Önkormányzatnak a továbbiakban nincs rendelkezésre álló forrása a szerződéses formában ellátott feladatok finanszírozására, szükségessé vált a fenti szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondása (a Költségvetési rendeletben „8303 Menhely Alapítvány” és „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” címen nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó szerződések kivételével).

 A felmondás jogi kereteit valamennyi közszolgáltatási szerződés tartalmazza – összhangban a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénnyel. A közszolgáltatási szerződések idevonatkozó pontja úgy rendelkezik, hogy „A Szerződő Felek jogosultak jelen megállapodást               8 (nyolc) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). Indokolt esetben a felek ennél rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak. A felmondás csak írásban érvényes. (….)” Az Önkormányzat jogszerűen jár el, a lehetséges 8 hónapos felmondási idő kikötésével figyelemmel van arra, hogy a frekventált téli időszak feladatellátása zökkenőmentes legyen, és az érintett szervezetek az őszi hónapokra fel tudjanak készülni a források pótlására illetve a feladatellátás átszervezésére. Továbbra is számítunk a szervezetek szakmai javaslataira az ellátás jobbítására a fővárosi hajléktalanok ellátása érdekében.

 A Fővárosi Önkormányzat fenntartója az ország legnagyobb hajléktalanellátó intézményének, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek (BMSZKI), amely 14 telephelyen 9 féle szolgáltatás keretében összesen 2458 (időszakosan további 326) fő hajléktalan részére nyújt ellátást. A Főváros a jövőben bővíteni kívánja az együttműködést a hajléktalan-ellátásban működő civil- és egyházi szervezetekkel. A válságköltségvetés miatti szűkülő pénzügyi források-,  a várhatóan az együttműködést érintő jogszabályi környezet változásai (szolgáltatási törvény, a szociális területen műkődő egyházi fenntartók szabályozásának változásai, civil törvény) az eddigieknél még hatékonyabb a költségvetési helyzethez és a változó jogszabályi környezethez aktuálisan alkalmazkodó új formában megvalósuló együttműködést kíván az eddigieknél több, a hajléktalanellátásban tevékenykedő civil- és egyházi szereplők bevonásával.

 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatban felsorolt szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondását a 2/1-19. sz. mellékletek szerinti tartalommal!

Határozati javaslatok

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

 

1.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti az Oltalom Karitatív Egyesülettel 1997. január 10-én kötött, és 2004. november 25-én módosított 1/1. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/1. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

2.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Léthatáron Alapítvánnyal 1999. június 24-én kötött, utolsó alkalommal 2008.december 15-én módosított 1/2. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/2. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

3.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a „RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal 1999. június 24-én kötött és utolsó alkalommal 2008.december 15-én módosított 1/3. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/3. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

4.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével 1994. április 18-án kötött és utolsó alkalommal 2008.december 31-én módosított 1/4. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/4. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

      

5.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Fiatalok Önsegítő Egyesületével 1999. június 24-én kötött és utolsó alkalommal 2008.december 8-án módosított 1/5. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/5. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

6.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2009. február 18-án módosított 1/6. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/6. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

7.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Menedék Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/7. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/7. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

8.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Tiszta Forrás Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 22-én módosított kötött 1/8. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/8. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

9.        rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Twist Olivér Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/9. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/9. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

10.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Fiatalok Önsegítő Egyesületével 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 8-án módosított 1/10. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/10. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

11.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Léthatáron Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/11. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/11. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

12.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régiójával 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2009. március 18-án módosított 1/12. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/12. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

13.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Menhely Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2009. február 18-án módosított 1/13. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/13. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

      

14.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a „RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal 1998. december 10-én kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/14. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/14. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

15.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 8-án módosított 1/15. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/15. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

16.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti az Oltalom Karitatív Egyesülettel 2000. május 23-án kötött és 2004. november 25-én módosított 1/16. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/16. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

17.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal 1998. május 25-én kötött és 2005. április 1-jén módosított 1/17. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/17. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

18.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Budapesti Szociális Forrásközponttal 1998. szeptember 15-én kötött és utolsó alkalommal 2009. október 21-én módosított 1/18. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/18. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

19.    rendes felmondással, 2011. február 1-től kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (korábban: Pomázi Rehabilitációért Alapítvány) 2004. május 25-én kötött és 2008. december 31-én módosított 1/19. számú melléklet szerinti Közszolgáltatási Szerződést és jóváhagyja a 2/19. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a Közszolgáltatási Szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

 

 

határidő:     a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

felelős:       Tarlós István

 

 

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szavazattöbbséggel történik

 

 

Budapest, 2011. január „  

 

Dr. Szentes Tamás

főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.

főjegyző

   

 

 

 

mellékletek:

1.      közszolgáltatási szerződések 1/1-19. sorszám alatt

2.      nyilatkozatok közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről 2/1-19. sorszám alatt

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com