Közép-Magyarország

A szociális segítő szervezetek lépéssorozata a budapesti nagyforgalmú aluljárókban várható intézkedéseket megelőző időszakban.

A lépéssorozat célja, hogy a jelenleg tartósan, életvitelszerűen aluljárókban lakó hajléktalan embereknek olyan lakhatási lehetőségeket biztosítson, melyek igénybe vételével elkerülhetik a várható intézkedések számukra negatív következményeit.

A lépéssorozat hatóköre: (1) konkrét, meghatározott budapesti aluljárók, (2) az ezekben az aluljárókban az akció kezdő időpontjáig tartósan, életvitelszerűen lakó hajléktalan emberek

Érintett aluljárók

Feladatellátó utcai szolgálatok

Pesti oldal

Astoria

Menhely

Blaha

Menhely

Deák tér

Oltalom[1] (B: Menhely)

Ferenc kőrút

Fecske

Ferenciek tere

Oltalom[2] (B: Kiút)

Kálvin tér

Fecske

Keleti Pu.

Vöröskereszt

Nagyvárad tér

Menhely

Nyugati aluljáró

BMSZKI (B: Karitasz)

Örs Vezér tere

Myrai

Budai oldal

Batthyány tér

Málta

Déli pu.

Málta

Flórián tér

Málta

 

A lépéssorozat által érintettek volumene: várhatóan max. 100 fő

A lépéssorozat ideje:

2010. november 15 – 2010. december 15.

A lépéssorozat várható eredménye: a meghatározott aluljárókból a lépéssorozat befejeztéig elhelyezésre kerülnek mindazok, akik a jelenleg tartósan, életvitelszerűen aluljárókban lakó hajléktalan emberek közül a felkínált elhelyezési lehetőségek valamelyikét elfogadják 

 NEM várható a szociális szervezetek lépéssorozatától, hogy

·      A lépéssorozat időszaka alatt más személyek nem költöznek be az érintett aluljárókba - amennyiben ez továbbra is lehetséges

·        A lépéssorozat időszaka alatt, vagy azt követően az érintett személyek mindegyike elfogadja a felkínált lehetőségek valamelyikét – ők továbbra is a közterületeken fognak lakni

·        A lépéssorozatot követően nem költöznek be emberek az érintett aluljárókba -amennyiben ez továbbra is lehetséges[1] Oltalom Egyesülettel egyeztetés még folyamatban!

 

A szociális segítő szervezetek lépéssorozatának koordinátorai:

 

I. Utcai szolgálatok összefogása:

Kártyás Irén

Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat Vezetője 

 

II. Befogadó férőhelyek biztosítása:

Pelle József és Győri Péter

BMSZKI vezetői

 

III. Túlélő és Ellátó Pontok megszervezése:

Vecsei Miklós

MMSz alelnöke

I. Utcai szolgálatok összefogása:

Kártyás Irén

Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat Vezetője 

 

  • Koordinálja (minden értelemben) a résztvevő utcai szolgálatokat, illetve utcai szociális segítőket
  • Szoros visszajelző rendszert működtet az utcások és a MA Diszpécser között
  • Naprakész információt gyűjt az aktuális elhelyezési lehetőségekről
  • Munkájával támogatja az elhelyezés szakaszában az utcai szolgálatokat (szerződések, megállapodások megkötése, ügyintézés)
  • Szükség esetén eljár az egyéb szerveknél az akció sikeres lebonyolítása érdekében
  • Rendszeresen tájékoztatja az akció koordinálásáért felelőst az akció folyamatáról
  • A megoldandó problémákat jelzi az akció koordinálásáért felelősnek

 

Az adott aluljáróban utcai szolgálatot teljesítő szociális segítő

 

1. lépésben: egyezteti a Menhely Diszpécser Szolgálattal, hogy konkrétan kik laknak életvitelszerűen az aluljáróban (Határnap: november 15.)

 

2 lépésben: egyeztet a Menhely Diszpécser Szolgálattal a konkrét elhelyezési lehetőségekről

(Elhelyezési lehetőségekről: II. pont alatt)

 

3. lépésben: tájékoztatja az érintett személyt a várható intézkedések idejéről, módjáról (Várhatóan: december 15-ig)

 

4. lépésben: tájékoztatja az érintett személyt a számára megszervezhető lehetőségekről

                       

5. lépésben: az érintett személy döntése/szándéka/állapota függvényében tájékoztatja a Diszpécser Szolgálatot a konkrét elhelyezési igényről

 

6. lépésben: névre szóló, pecsétes, az arcképes igazolványának a számát feltüntető, eredeti aláírásos Igazolást ad az érintettnek, hogy „Elhelyezése folyamatban” van az intézkedés időpontjáig

 

(Az intézkedés megadott időpontjáig az ilyen Igazolást fölmutató személyekkel szemben eltávolításukra irányuló kényszerintézkedés nem történik.)

 

7. lépésben: a Diszpécser visszajelzését követően elkezdi a konkrét elhelyezés előkészítését

 

8. lépésben: végigkíséri (segíti) az érintett személyt az elhelyezés folyamatában, majd hat hónapon keresztül utógondozza az ügyfelet az új helyen is

 

Forrásigény:

Opcionális, a lépéssorozat hatékonyságát jelentősen megnövelheti, ha a közreműködő szociális segítők minden egyes ténylegesen, a II.pontbeli megoldások egyikére elhelyezett ember és az elhelyezett ember (max. 6 havi) utógondozásáért plusz havi bruttó 10.000 Ft-ot kaphatna.

Ez max. 100 fővel és max. 6 hónappal kalkulálva: 100 fő x 6 hó x 10.000 Ft = 6 mFt + 500.000 Ft lebonyolítás, reálisan 3,5 mFt (Főv. Önk. – Menhely)

 

A lépéssorozat alap forrásigénye (a meglévőből tervezve): (a szociális ellátás oldalán) a ténylegesen érintettek számának függvényében max. 30 millió Ft (100 fő x 300.000 Ft támogatás), de várhatóan ennél ténylegesen jóval kevesebb


II. Befogadó férőhelyek biztosítása*:

Pelle József és Győri Péter

BMSZKI vezetői

 

Ø      A BMSZKI női és férfi menedékhelyein befogad mindenkit, aki a lépéssorozat alatt az ilyen elhelyezést választja – létszámkorlátozás nélkül

 

Ø      A BMSZKI Könyves Krízis Központja befogadja azokat, akik a páros elhelyezést választják, vagy csak kutyájuktól nem kívánnak megválni, illetve éjszaka sem tudnak alkohol nélkül lenni – mintegy 40 fő erejéig

 

Ø      A BMSZKI átmeneti szállói befogadják azokat, akik a fizetős páros elhelyezést választják (Jelentkezés: a BMSZKI FET-en, Dózsa 152.)

 

Ø      A BMSZKI a „Befogadó férőhelyein”  szállást biztosít a fizetős átmeneti szállós elhelyezést választóknak (Jelentkezés: a BMSZKI FET-en, Dózsa 152.)

 

Ø      A BMSZKI Anyaotthona (Dózsa 152.) korlátozott létszámban, ideiglenesen be tudja fogadni az érintettek közül azokat, akik kiskorú gyerekkel együtt vannak.

 

Ø      Kerekes székes, vagy amputált lábu érintetteket a BMSZKI Alföldi u. szállóján tudunk fogadni (Jelentkezés: a BMSZKI FET-en, Dózsa 152., vagy közvetlenül Alföldiben)

 

Ø      A BMSZKI biztosítja az ÖKA lakhatási támogatást minden érintettnek, aki bérelt lakásban kíván lakni és vállalja a támogatás feltételeit (Jelentkezés: a BMSZKI FET-en, Dózsa 152.) – mintegy 20 fő erejéig

 

Ø      A Menhely Alapítvány biztosítja a BÓN-os elhelyezést minden érintettnek, aki fizetős munkásszállóra kíván menni ÖKA támogatással (Jelentkezés: Menhely Diszpécser Központ telefonján) – mintegy 20 fő erejéig

 

Ø      A BMSZKI vezetői – az FPH Szociálpolitikai Ügyosztályvezetőjével együttműködve  - biztosítják, hogy az érintettek közül aki az idős otthoni elhelyezést választja, sűrgősséggel az erdőkertesi (Gödöllő), vagy a gyulai otthonba költözhet – induláskor 3-3 férőhely  (Jelentkezés: a BMSZKI Titkárság, Dózsa 152.)

 

Ø      A BMSZKI vezetői az Egészségügyi Ügyosztályvezetővel együttműködve biztosítják, hogy az az érintett, aki kórházi elhelyezésre szorul, a következő kórházakba kerülhet:

Intézmény

Ágyszám

1.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

5

2.

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

30*

3.

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

25

4.

Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet

5

5.

Nyírő Gyula Kórház

25*+10

6.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

10*

7.

Szent Imre Kórház

6

8.

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai

16

9.

Uzsoki utcai Kórház

10*

Összesen

67+75*krónikus ágy

     * Ezen kapacitások tekintetében az intézmények meglévő kapacitásaik terhére vállalják a többletfeladat ellátását

(Jelentkezés: a BMSZKI Titkárság, Dózsa 152.)

 

III. Túlélő és Ellátó Pontok megszervezése:

Vecsei Miklós

MMSz alelnöke

 

„Szociális ellátópontok” – a jelenleg működő nappali melegedők sajátos, helyhez és igényekhez igazodó változata, ahol szükség esetén ideiglenes szállást is lehet biztosítani.

Közszolgáltató társaságok olyan, nagy forgalmú városi terek környékén lévő, jelenleg üres ingatlanaiban, melyek a feladatra olcsón és gyorsan alkalmassá tehetőek

 

Közreműködő partnerek:

Helyszín biztosítása

                Fővárosi közszolgáltató társaságok

                MÁV, BRFK, HM…

Alkalmassá tétel:

Fővárosi közszolgáltató társaságok

                MÁV, BRFK, HM…

                Főv. Önk., HKA, NEFMI

Működtetés:

                MMSz, HKA, AVM(??) önkéntesei

Forrásigény:

 

 

„Túlélő pontok” – kizárólag éjszakai, időszaki szállást szolgáló egységek nagy hideg és egyéb elhelyezési lehetőségek hiánya esetében.

Olyan közforgalmú fedett terekben, melyek éjszakára egyszerűen átadhatóak „fedett utca” szintű tartózkodásra, rendelkeznek nyilvános WC-vel és reggel gyorsan kitakaríthatóak (MÁV várók, alacsony forgalmú, vagy éjszakára kiváltható aluljárók…)

 

Közreműködő partnerek:

Helyszín biztosítása

                Fővárosi közszolgáltató társaságok

                MÁV, BRFK, HM…

Alkalmassá tétel:

Fővárosi közszolgáltató társaságok

                MÁV, BRFK, HM…

                Főv. Önk., HKA, NEFMI

Működtetés:

                MMSz, HKA, AVM(??) önkéntesei

 

Ezek a „pontok” – az egyéni tragédiák elkerülése érdekében - azoknak az embereknek a túlélését szolgálják, akik nem, vagy még nem fogadták el a II. pontbeli lehetőségek egyikét sem, illetve más közterületeken életük a nagy hideg miatt veszélybe kerül.

 

Forrásigény: …

 

Koordináció:

 

Elsődleges kapcsolattartók (a személyre szóló elhelyezési eljárásban):

Utcai szolgálatok munkatársai – Menhely Diszpécser (Kártyás Irén) – közterület felügyelők

            (+ BMSZKI FET, BMSZKI Titkárság, …..)

 

Másodlagos kapcsolattartók (lépéssorozat korrigálás, különleges esetek, megakadások):

            Pető György – Győri Péter – Vecsei Miklós – Kártyás Irén – Pelle József

 

További rendkívüli intézkedés esetére (rajtuk keresztül): főpolgármester* A felsorolt speciális lehetőségek biztosítását december 15-ig kizárólag az érintett aluljárókban lakók részére tudjuk garantálni!

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com