Közép-Magyarország

Budapest a nemzet fővárosa, a főváros nélkül nincs felemelkedés – mondta ünnepi beszédében a főpolgármester. Ennek pedig feltétele a rend és a biztonság helyreállítása, amelyhez szükség van pénzre, őszinte és életszerű gondolkodásra és a példaképekre.

1872. december 22-én született meg a XXXVI. számú törvény Budapest főváros alakításáról és rendezéséről, a jogszabállyal Buda és Pest szabad királyi városok, Óbuda mezőváros, valamint a Margit-sziget „Buda-pest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesíttetnek” – kezdte ünnepi beszédét a Fővárosi Közgyűlés ünnepi ülésén Tarlós István főpolgármester. Hozzátette, 1872 mozgalmas év volt, Pesten akkor rendezték az első iparos-, illetve közgazdász-gyűlést, valamint akkor kezdődött a Margit híd építése.

A főváros tanácsa 1873. november 17-én alakult meg, ez Budapest egyesítésének hivatalos dátuma. Ugyanezen esztendő október 25-én volt a közgyűlés alakuló ülése a Vigadóban, ahol megválasztották hat évre Ráth Károlyt főpolgármesternek. Ő a legfőbb feladatát abban jelölte meg, hogy „az egyesített főváros az országnak oly központját képezze, ahol a tudomány és a művészet, ipar és kereskedelem polgári és politikai erény”. Az egyesített főváros polgármestere Kammermayer Károly, alpolgármestere Gerlóczy Károly lett.Tarlós István úgy fogalmazott, ma újra ott tartunk, hogy Budapestnek a polgári és politikai erény központjává kell válnia, miután több mint 65 év elteltével ismét polgári vezetése van a fővárosnak. A főpolgármester az egyesítés időszaka és a jelen között három hasonlóságot vélt felfedezni. Akkor a fővárosban vasúti szerencsétlenség történt és kolerajárvány tört ki, „ma Budapesten nekünk is megvan a súlyos hagyatékunk, ezek a BKV és a 4-es metró”. Hasonlóságot jelent a Margit híd is, amelyet akkor építeni kezdtek, most pedig a felújítás ért véget, pontosabban a még rekonstrukció alatt lévő átkelőt sikerült ideiglenesen visszaadni a forgalomnak.

A főpolgármester szerint nem könnyű az elmúlt húsz év öröksége, a helyzetet pedig a sajtó is igyekszik szépíteni. Budapest nincs abban a helyzetben, hogy szabadna tovább gyengíteni, aki ma forrásokat akar elvonni a fővárostól, az nem tudja, mit csinál – hangoztatta Tarlós István. Úgy folytatta: „Budapest a nemzet fővárosa, Budapestnek nincs Debrecenje, Szegedje, de nekik van Budapestjük. Így érdekünk, hogy a főváros egységes, erős képet mutathasson, érdekünk, hogy itt rendezni tudjuk a sorokat. Vidékszerető politikusként is szeretném elmondani, ha a vidék Budapest ellen fogna össze, annak az ország látná kárát.”

Budapest nélkül nem létezhet felemelkedés, nincs együttműködés, lehetetlen olyan politikai sikert elérni, amely szükséges feltétele a polgári értékrend érvényesítésének és stabilitásának. A főpolgármester szerint a Budapest-vidék ellentét az előző vezetés egyik súlyos hibája, amelyet el kell tüntetni, de Budapest egyedül kevés ehhez. Hangsúlyozta, „a miniszterelnökkel ezt tűztük ki célul”.

Tarlós István nyomatékosította: Budapestnek minden magyarnak, a nemzetnek a fővárosává kell válnia, ahol életkorra, nemre, vallási és politikai identitásra tekintet nélkül „mindannyian biztonságban, felszabadult érzésekkel és jól megférünk egymás mellett”. A biztonságnak pedig elemi előfeltétele a rend, „az a fajta rend, ahol minden a helyén van. Lehet használni a várost, lehet közlekedni és megállni, szabad értelmes vitákat folytatni és érdemes igazat mondani”. Legfontosabb feladatunk ma a biztonság és a rend helyreállítása, aminek három fontos feltétele van; szükség van pénzügyi forrásokra, életszerű, racionális, arányos és őszinte gondolkodásra, továbbá példaképekre. „Ma itt a harmadik feltételről beszélünk, a példaképekről. A főváros értékrendjének megteremtői, fejlesztői és ápolói kapják ezeket a díjakat” – fogalmazott.

Budapest Főváros Közgyűlése díszpolgári címet adományozott:

1. MIKLÓSA ERIKA OPERAÉNEKESNŐ részére nemzetközileg elismert operaénekesi munkásságáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítéséért.

2. ALBERT FLÓRIÁN LABDARÚGÓ részére kimagasló sportteljesítménye és példás klubhűsége elismeréseként.

3. SZÖRÉNYI LEVENTE ZENESZERZŐ, ELŐADÓMŰVÉSZ részére a magyar nyelvű beatzene megteremtőjeként és zeneszerzőként elért sikerei elismeréséül.

4. DR. TÖRÖK FERENC ÖTTUSÁZÓ részére kimagasló sportteljesítménye és a magyar öttusa-válogatott szövetségi kapitányaként elért kiváló eredményeinek elismeréseként.

5. DEMJÉN FERENC ZENESZERZŐ, ELŐADÓMŰVÉSZ részére kimagasló zenei teljesítményéért, előadóként és zeneszerzőként elért sikerei elismeréseként.

6. GROSICS GYULA LABDARÚGÓ részére a legendás Aranycsapat kapusaként, a magyar futballélet meghatározó jelentőségű tagjaként elért sikeres sportpályafutásáért, életműve elismeréséül. (Grosics Gyula 2009-ben lett díszpolgár, de az elismerést idén vette át.)

7. DR. KÁRPÁTI GYÖRGY VÍZILABDÁZÓ, SPORTVEZETŐ részére háromszoros olimpiai bajnoki címéért, a magyar vízilabda sportban betöltött kimagasló szerepe elismeréseként. (2008-ban lett díszpolgár, de idén vette át.)

8. LÁZÁR EGON GAZDASÁGI TANÁCSADÓ részére több évtizedes színházszervezői, valamint a színházi élet területén végzett gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, tudományos igényű munkásságáért.

9. NÁDAS PÉTER ÍRÓ részére a kortárs magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű alkotójaként betöltött szerepéért, valamint széles körű nemzetközi elismertségéért.

10. Néhai POLGÁR LÁSZLÓ OPERAÉNEKES részére a hazai és nemzetközi komolyzenei életben végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül. (A díjat Polgár Katalin és Polgár Judit vette át).
11. SNÉTBERGER FERENC GITÁRMŰVÉSZ, ZENESZERZŐ részére világszerte elismert virtuóz gitárjátékáért, a cigányság sorsát, életérzését modern eszközökkel kifejező zeneszerzői munkásságáért.

12. UNGVÁRI TAMÁS ÍRÓ, MŰFORDÍTÓ, KRITIKUS részére sokoldalú irodalomtörténeti és kritikai munkásságáért, a társadalmi nyilvánosság érdekében végzett közéleti tevékenységéért.

13. ZSÁMBÉKI GÁBOR SZÍNHÁZIGAZGATÓ, RENDEZŐ részére a színházi életben kifejtett több évtizedes igazgatói és rendezői munkásságáért, a magyar színházművészet nemzetközi elismertetéséért.

14. DONÁTH LÁSZLÓ EVANGÉLIKUS LELKÉSZ részére erkölcsi mércét jelentő közéleti tevékenységéért, a megkülönböztetés, a kirekesztés és a szegénység elleni munkásságáért.

Budapest Főváros Közgyűlése Pro Urbe Budapest díjat adományozott:1. SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA részére a teológusképzés területén kifejtett egy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért. (A díjat átvette Dr. Orosz András Lóránt, rektor.)

2. TŰZRAKTÉR FÜGGETLEN KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS ALKOTÓHÁZ részére a diszkrimináció és kirekesztés ellen a művészet eszközeivel történő hatékony fellépéséért, a kisebbségek kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetéséért végzett tevékenységéért. (A díjat átvette Simor Ágnes, kulturális vezető és Balla Zoltán, projektmenedzser.)

3. FERENCZ GYŐZŐ KÖLTŐ, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ részére irodalmi munkásságáért, valamint Radnóti Miklós életművének tolmácsolásáért.

4. DR. JUHÁSZ ÁRPÁD GEOLÓGUS részére évtizedek óta végzett magas színvonalú ismeretterjesztői tevékenységéért, a geológia tudományának közérthetővé tételéért.

5. KERN ANDRÁS SZÍNMŰVÉSZ részére több évtizedes színészi, rendezői munkásságáért, a város sajátos hangulatát hitelesen felidéző dalaiért.

6. DR. KLINGHAMMER ISTVÁN EGYETEMI TANÁR részére a fővárosi felsőoktatásban végzett kiemelkedő oktatói és vezetői munkájáért.A Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai elnökeiből és a főpolgármesterből álló Kuratórium Budapestért díjat adományozott:1. ACÉLHANG FÉRFIKAR részére Budapest zenei életének és kórus éneklési hagyományainak több mint egy évszázadon át történő megőrzéséért. (A díjat átvette Wild Gyula, az Acélhang Dalegyesület elnöke.)

2. BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESZE TAMÁS GYERMEKOTTHONA NEVELŐTESTÜLETE részére a fővárosi hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyerekekért végzett munkájukért, valamint a fiatal felnőttek életkezdésének támogatása érdekében végzett eredményes, elkötelezett szakmai tevékenységük elismeréseként. (A díjat átvette Pirchala Imre, igazgató.)

3. BERECZ ANDRÁS ELŐADÓMŰVÉSZ részére a hagyományok ápolása, a gyökerek felkutatása terén végzett kimagasló kulturális tevékenységéért, utánozhatatlan előadóművészetéért.

4. BOGÁNYI GERGELY ZONGORAMŰVÉSZ részére a magyar zeneművészet nemzetközileg is elismert fiatal tehetségeként, a főváros életében zongoraművészként betöltött példaértékű tevékenységéért.

5. E. CSORBA CSILLA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ részére a korszerű, látogatóbarát múzeum és kiállítások létrehozásáért, a magyar irodalom értékeinek, jeles alkotóinak új módszerrel történő megismertetéséért, népszerűsítéséért.

6. DR. GARAMVÖLGYI GYÖRGY SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ részére az anyavédelem, a krízis terhesek gondozása és az újszülött-védelem terén végzett munkájáért.

7. DR. GÁSPÁR KÁROLY INTÉZMÉNYVEZETŐ részére a pszichiátriai betegek ellátása területén végzett több mint 40 éves kiemelkedő szakmai munkájáért.

8. KÁLLAI ISTVÁN ÍRÓ, DRAMATURG, HUMORISTA részére a magyar operett színházi életben betöltött szerepéért, humoros írásaiért.

9. KÁRTYÁS IRÉN, A MENHELY ALAPÍTVÁNY DISZPÉCSERSZOLGÁLATÁNAK ÉS KRÍZISAUTÓ EGYSÉGÉNEK VEZETŐJE részére a hajléktalanokat segítő szociális munkájáért, annak magas színvonalú módszertani támogatásáért.

10. DR. KERÉNYI LAJOS PIARISTA PLÉBÁNOS részére a betegeknek nyújtott testi-lelki vigaszért, ifjúsági lelkipásztorként betöltött jelentős szerepéért.

11. KISS FERENCNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ részére a bölcsődés gyermekek ellátása érdekében közel 40 éve végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

12. KOLTAY GERGELY ELŐADÓMŰVÉSZ, RENDEZŐ, OPERATŐR részére a magyar népzenét a rock zenével ötvöző zene meghonosításáért, operatőri és rendezői munkájáért.

13. MÁCSAI PÁL SZÍNMŰVÉSZ, SZÍNHÁZIGAZGATÓ részére a magyar kultúráért, színházért folytatott sokoldalú tevékenysége elismeréseként. (A díjat átvette Für Anikó.)

14. MELOCCO MIKLÓS SZOBRÁSZMŰVÉSZ részére a magyar szobrászművészetben betöltött szerepéért, Budapest köztereinek arculatformáló elemeiként szolgáló alkotásaiért.

15. MEZEINÉ SÁNTA KLÁRA INTÉZMÉNYVEZETŐ részére az értelmi fogyatékosok ellátása területén végzett csaknem 40 éves kiemelkedő szakmai munkájáért.

16. DR. MIKLÓS TIBOR ÍRÓ, RENDEZŐ, SZÍNHÁZI VEZETŐ részére a musical színjátszás hazai meghonosítása terén, valamint a Rock Színház megalapítása érdekében végzett áldozatos munkájáért.

17. ŐZE ISTVÁN SPORTKLUBIGAZGATÓ részére sportolóként, edzőként, valamint az Újpesti Torna Egylet vezetőjeként betöltött eredményes munkája elismeréséül.

18. PÉTER VLADIMIR DLA, ÖTVÖSMŰVÉSZ részére a magyar ékszerművészet megújításáért, az ötvösművészet terén elért nemzetközi sikerei elismeréseként.

19. DR. REIF MÁRTON GYERMEKORVOS részére több évtizedes példamutató gyermekorvosi munkájáért, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként éveken át folytatott mentőorvosi tevékenységéért.

20. RUDOLF PÉTER SZÍNMŰVÉSZ, RENDEZŐ részére a magyar film- és színházművészetet gazdagító színészi és rendezői munkásságáért.

21. SZELÉNYI KÁROLY FOTÓMŰVÉSZ részére a belváros építészeti műemlékeinek könyv formájában történő képi megjelenítéséért.

22. Néhai SZENES IVÁN ÍRÓ, DALSZÖVEGÍRÓ, ZENESZERZŐ részére több évtizedes írói, dalszerzői munkásságáért, a város különleges hangulatát, jellegzetes alakjait megjelenítő zenés színpadi játék műfajának megteremtéséért. (A díjat átvette Szenes Andrea.)

23. VARGA MIKLÓS ELŐADŐMŰVÉSZ részére a hazai könnyűzenei élet meghatározó alakjaként betöltött szerepéért, valamint az István, a király című rockoperában nyújtott emlékezetes alakításáért.

24. DR. VARJÚ IMRE KANONOK részére a fővárosiakért végzett áldozatos szellemi és lelki munkájáért, a Mátyás-templom felújításában betöltött kiemelkedő szerepéért.

25. DR. VASY GÉZA IRODALOMTÖRTÉNÉSZ részére több évtizedes irodalmi, irodalomtörténészi, szerkesztői és pedagógusi munkájáért.

26. DR. VITÁRIS EDIT JEGYZŐ részére Budapest kerületi közigazgatásában betöltött húszéves hivatalvezetői tevékenysége elismeréseként.

Budapest Főváros Közgyűlése Fővárosért Emlékzászló díjat adományozott:MAGYAR HONVÉDSÉG TÁMOGATÓ DANDÁR részére az állami és fővárosi rendezvények során nyújtott díszelgő és zenei kiszolgálás, valamint az árvízvédelem területén kifejtett tevékenysége elismeréseként. (A díjat átvette Horváth Ferenc, dandártábornok.)

Budapest Főváros Közgyűlése posztumusz Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjat adományozott:Néhai RADOVIC DUSÁN RENDŐR FŐHADNAGY részére 2010. július 23-án, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények közt bekövetkezett hősi halála emlékére. (A díjat átvette Lukács Mariann.)Budapest Főváros Közgyűlése Papp László Budapest-Sportdíjat adományozott:1. DR. BARÁTH ETELE, A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG ELNÖKE részére a kajak-kenu sportágban végzett kiemelkedő sportvezetői munkásságának elismeréséül.

2. DARNYI TAMÁS ÚSZÓ, ÚSZÓISKOLA-VEZETŐ részére az úszás sportágban elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül.

3. KULCSÁR GYŐZŐ PÁRBAJTŐRVÍVÓ, SZÖVETSÉGI KAPITÁNY részére a vívás sportágban elért kiemelkedő versenyzői és edzői munkásságának elismeréséül.

4. SZÁVAY ÁGNES TENISZEZŐ részére a tenisz sportágban elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül. (A díjat átvette Lányi András, Szávay Ágnes menedzsere.)

Budapest Főváros Főpolgármestere Főváros Szolgálatáért díjat adományozott:1. HAGYMÁSI JÁNOSNÉ ÜGYKEZELŐ részére a hosszú évek óta tartó közszolgálati tevékenységéért és az egészségügyben végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként.

2. MISKE MIKLÓSNÉ VEZETŐ-FŐTANÁCSOS részére a helyi adóigazgatás területén végzett kiemelkedő, felelősségteljes munkája elismeréseként.

3. ORBÁNNÉ SOPRONI ANNA VEZETŐ-FŐTANÁCSOS részére a gyermekvédelem és ezen belül a gyermekotthoni nevelés érdekében köztisztviselőként kifejtett több évtizedes példamutató munkásságának elismeréseként.

4. SZILÁGYI ILDIKÓ SZAKMAI FŐTANÁCSADÓ ÉS ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ részére a humánpolitikai feladatok ellátása terén kifejtett, nagy hozzáértéssel végzett, kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként.

5. DR. TIBA ZSOLT FŐJEGYZŐ részére Budapest főjegyzőjeként közel két évtizeden át, nagy hozzáértéssel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Hozzászólások   

 
+1 #1 Buzás Endre 2010-11-18 09:14
Gratulálok Irén.
Idézet
 

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com