Közép-Magyarország

Közép-Magyarország

Nappali melegedők nyitvatartása 2014. május 1-4 közötti időszakban. Az adatokat a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálata gyűjtötte és összesítette.Közép-Magyarország 

Szeretettel meghívunk Titeket a Tárt Kapu Galériában megrendezésre kerülő Ferencvárosi anzix-  Női art brut művészek kiállításának megnyitójára, amely 2014.április 24-én 17 órai kezdettel kerül megrendezésre. Ezen a kiállításon láthatóak a BMSZKI Táblás utcai Átmeneti Szállás lakóinak az alkotásai is.

A kiállítás 2014. május 23-ig látogatható.Közép-Magyarország

Családdinamikai Alapismeretek Tanfolyam

Családdinamikai Alapismeretek Tanfolyam indul 2014. április 24-én. A képzés a családsegítés, a gyermekvédelem és a hajléktalan-ellátás területén dolgozó szakembereknek segít abban, hogy a családi működések mélyebb megértésével hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani klienseiknek.A legtöbb szociális alapképzésbe nem épülnek be azok a családi működéssel kapcsolatos ismeretek, melyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a szakember képes legyen hatékonyan változásokat facilitálni a család életében. A képzésben résztvevő szociális munkások megismerkednek a jól funkcionáló család legfontosabb jellemzőivel, találkoznak a „dinamikus egyensúly” fogalmával”, mely a változásokhoz való adaptációs készsége a családi „összjátéknak”. Megismerkednek a család normatív kríziseivel, melyek az egyes életszakaszokhoz köthetőek, s többnyire minden család megéli, mégis komoly kríziseket tud kiváltani. Az alapképzésekben legtöbbször szintén nem találkoznak a hallgatók a „közös konstrukció” elvével, mely a jól használható modellként írja le a leggyakrabban előforduló családi játszmákat, koodependenciákat (alkaholprobléma, bántalmazási ciklus stb.).

Mindezek megértésének feltétele, hogy a pszichodinamika néhány fontos törvényszerűségével is megismerkedjenek a képzés résztvevői, hasonlóan a családi kommunikációs mintázatok fogalmával, a rituálék szerepével, stb.

A képzés elméleti és gyakorlati blokkokból áll, melyek folyamatos egymásra épülésével haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád, vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását.  Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, mely birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit, a jelzett „fedőprobléma” mélyebb összefüggéseit is képes megérteni, s ennek tudatában hatékonyan segíteni.

Tervezett témák: 

 • A rendszerszemlélet alapjai
 • A család mint rendszer – interakcionális szemlélet
 • A családdinamika elemei: diádok, triádok, családi életciklusok, kommunikációs mintázatok, rituálék, közös konstrukció, stb
 • A változással szembeni ellenállás
 • A homeosztázis és dinamikus egyensúly
 • A családi élettörténet feltárása
 • Az „első interjú” jelentősége
 • Kérdéstípusok az interjúban:
 • A reflexív és cirkuláris kérdések jelentősége
 • A változás és fejlődés hatékony facilitása
 • A jövőkép, a célok újrafogalmazása, új összefüggések mobilizálása
 • Játszmák és sorskönyvek
 • Az értés, a tudatosítás, a megértés, a belátás, az elfogadás, a befogadás fogalmai és jelentősége a segítő folyamatban

További információ: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen. 

Jelentkezési lap és a felhívás szövege letölthető innen.

Közép-Magyarország

A TAKARGATÁS NEM SEGÍT,

azaz szociális problémákat nem lehet rendészeti eszközökkel megoldani

 

A hajléktalanságról és szegénységről néhány adat akkor (2013), amikor a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. Rendeletet megalkotják.

A Február Harmadika Munkacsoport évente megtartott kérdőíves kutatásai alapján az országban egy időben 10700 otthontalan embernek nyújtanak szállást a hajléktalan-ellátók. A hajléktalan ellátók alatt az éjjeli menedékhelyeket és átmeneti szállókat értjük, és nem tartoznak ide az anyaotthonok és családok átmeneti otthonai sem. Szállásból 5500 van Budapesten, 5200 pedig vidéken.

2013-ban 9 793 fő vett részt a „február 3-i” kérdőíves felmérésben. Ebből szállón 6706 főt, és közterületen 3087 hajléktalant kérdeztek meg. A 9793 fő nem azt jelenti, hogy országosan ennyi hajléktalan van, hiszen tudjuk a felmérés alapján, hogy a szállón élők 70%-a volt hajlandó válaszolni, az utcán élőket pedig sokkal nehezebb elérni, és ez alapján a számukat is megbecsülni.

Magyarországon 2009 és 2012 között 413 ezer családnak volt három hónapot meghaladó rezsitartozása, az egy éven túli hátralékkal rendelkezők száma pedig 172 ezer. A villamos energiaszolgáltatásból majd 37 ezer családot, a gázszolgáltatásból több mint 100 ezer családot zártak ki. A lakosság 27%-a nem képes megfelelően fűteni lakását. Tavaly 110 000 család rendelkezett 90 napot meghaladó lakáshitel hátralékkal. Még mindig 200 ezer háztartásban laknak alacsony komfortfokozatú lakásokban, és 160 ezer háztartásban élnek túlzsúfolt lakásokban. Tudjuk, hogy ezek a magyar családok a pengeélen táncolnak, és nagyon vékony határ választja el őket a hajléktalanná válástól. Mivel az ellátórendszer telített és túlzsúfolt, a közeljövőben ők is az utcán, közterületeken jelenhetnek meg, potenciális szabálysértőkként.

A Menedékház Alapítvány alapvetően teljesen egyetért a jogalkotók és nem hajléktalan emberek által megfogalmazott azon igénnyel, hogy a közterületeket rendeltetésszerűen kell használnia mindenkinek. Számunkra is teljesen elfogadhatatlan az, hogy a buszmegállók, parkok és terek emberi fekáliától és szeméttől bűzlenek, olyan szinten, hogy azt minden jó érzésű ember elkerüli, ha tudja. Itt azonban fontos megjegyeznünk azt, hogy Budapesten egy kezünkön meglehet számolni a nyilvános toalettek számát, és szemét nem csak ott van, ahol hajléktalan emberek tartózkodnak. Tessék megnézni Budapest erdőszéleit, és az utak mentét, ahol háztartási szeméttől kezdve, a felújítási munkálatokból származó szemét, autógumi, szinte minden megtalálható. Az utcát nem lehet otthonnak nevezni, pedig az otthontalan embereknek ugyanolyan szükségleteik, emésztésük, kiválasztásuk van, mint mindenki másnak.

Mindenkinek joga van a közösségi tereket rendeltetésszerűen, megfelelő higiéniai körülmények között használni, de mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy fedél legyen a feje fölött.

Tűrhetetlen, hogy embertársaink az éjszakáikat kapualjakban, aluljárókban és parkokban töltsék, és emiatt még üldözve legyenek úgy, hogy nincs más reális alternatíva számunkra. Véleményünk szerint a hajléktalanságot és szegénységet nem lehet rendészeti eszközökkel megoldani. Szerintünk a 2013. évi CXLIX. Törvény… nem egy viselkedésformát akar szabályozni, hanem eltüntetni a szem elől a hajléktalanságot.

A 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. Rendelet lehetővé teszi a hajléktalanok kriminalizációját, hajléktalanságuk miatt. Elzárással büntethető a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. Ha félretennénk szociális beállítottságunkat, akkor sem fogható fel épp ésszel, hogy a több mint 140%-os kihasználtsággal működő drága büntetés-végrehajtást miért kell tovább terhelni hajléktalan, szegény emberekkel, nem is beszélve arról, hogy a hajléktalanság kriminalizációja miatt a várható élettani és társadalmi hatások milyen hosszú távú folyamatokat indíthatnak el. A 2013. évi CXLIX. Törvény szabálysértésre vonatkozó szakaszát alkotmányellenesnek nyilvánította már az Alkotmánybíróság 2012-ben, és felhívta a kormány figyelmét arra, hogy hajléktalanság szociális probléma, nem rendészeti eszközökkel kell megoldani. A FEANTSA folyamatosan aggodalmát fejezi ki az intézkedések miatt: Magyar és európai emberjogi és aktivista csoportok kitartó kampányának köszönhetően a magyar Alkotmánybíróság 2012 novemberében eltörölte a kérdéses törvényt. A magyar kormány ennek hatására perverz logikával úgy döntött, hogy az alkotmány módosításába kezd. Az alkotmánymódosítás javaslata egyértelműen ellentétes mindazon nemzetközi emberjogi egyezmények szellemével, melyeket Magyarország aláírt, ideértve a Módosított Európai Szociális Kartát, az Emberi Jogok Európai Konvencióját, az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatát, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezség okmányát, és természetesen az Európai Unió Alapvető Jogi Kartáját”

A Menedékház Alapítvány aggályosnak tartja, hogy nincs terv arra, hogy a rendelet elfogadása után a kijelölt közterületekről kitiltott 2500-3000 hajléktalan emberrel milyen szociális irányú koncepciót valósítanak meg, különösen azért, mert az elfogadott rendelet egy másik paragrafusa, a külterületeken való bódéépítést kívánja szabályozni, azaz megtiltani, lebontani. A BRFK előzetes felmérése szerint közel kétszáz helyszínen mintegy 450 kunyhólakót érinthetnek a kunyhóbontások. A kunyhólakók esetén 450 olyan emberről beszélünk, akik nem terhelik tovább a hajléktalan ellátást, hanem - szociális bérlakások hiánya miatt- egy teljesen önálló életvitelt tartanak fent kunyhókban.

A Menedékház Alapítvány és minden szakmai szervezet szerint a hajléktalanság szociális probléma, ezért a megoldást nem a probléma takargatásával és rendészeti eszközök használatával lehet elérni. Több szakember (Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei) és szakmai szervezet (Habitat for Humanity Magyarország: Lakhatási szegénység és lakáspolitika – diagnózis és ajánlások) készített már átfogó programot a hajléktalanság és lakhatási szegénység mérséklésére. Javaslatainkban felhasználtuk ezeket a szakértői tanulmányokat.

Európa szerte számtalan példa mutatja, hogy azok az integrált hajléktalan stratégiák, amelyek valódi lakhatási lehetőséget kínálnak hajléktalan embereknek, akár szociális bérlemények, akár a magánpiacon bérelt támogatott lakhatás formájában, sikeresek. Ezek a stratégiák sem kerülnek többe, mint a rendőrség és az igazságszolgáltatás ráfordításai a bírságolások, letartóztatások és börtönbüntetés kapcsán. Európában nincs olyan ország, melynek törvénykezése bírságot vetne ki  az utcán életvitelszerűen élőkre, és börtönnel fenyegetné őket. Fontos, hogy azok az európai városok, ahol nyomást gyakorolnak a közterületeken élőkre azért, hogy azok használják a szolgáltatásokat, a helyzetnek megfelelő szolgáltatást, alternatívákat kínálnak a hajléktalan embereknek. Ezek az alternatívák magukba foglalják a valódi lakhatási lehetőségeket, a szociális bérlakásokat és a támogatott, piaci alapú lakhatást.

A Menedékház Alapítvány is a megoldást egy átfogó lakáspolitikában a hajléktalan ellátó rendszer átalakításában és munkahelyteremtésben látja.

Átfogó lakáspolitika alatt értjük a szociális bérlakások számának növelését és minőségének javítását, jól infrastruktúrált, és nem szegregált környezetben. Egyetértünk a lakástámogatások összegének emelésével és kiterjesztésével, tulajdonosi formától független támogatási rendszerrel. Javítani kell a lakhatás megfizethetőségén, ha a lakhatási kiadások meghaladják a bevétel 30%-át. Fontos, hogy a területileg koncentrált területi szegénységet enyhítsük, felzárkóztassuk, oktatással, foglakoztatással és közösségfejlesztéssel.

Véleményünk szerint ezekhez a fejlesztésekhez feltétlenül oda kell állnia az államnak és növelnie kell a szociális bérlakások számát. Az államnak, aki felelős a polgáraiért létre kell hoznia egy „Állami Lakhatási Bankot” aminek célja, hogy az alacsonyabb jövedelmű rétegek is lakhatáshoz juthassanak. Ennek elérése érdekében lakáshiteleket és támogatásokat biztosít személyre szabottan. Az Állami Lakhatási Bank céljait finanszírozási technikákkal, igények ismeretével és feltérképezésével, valamint partnerkapcsolatok építésével éri el. Különböző segélyezési és hitelezési stratégiákat dolgoz ki, stratégiai együttműködést szervez.

Nemzeti szinten koordinálja jóléti hivatalok, a civil ellátó szervezetek, kórházak, büntetés-végrehajtási szervek, önkormányzatok és lakhatási hivatalok munkáját.

Felelős ezeken a szinteken a partnerségi együttműködés megszervezéséért, minden rendelkezésére álló eszköz felhasználásával.

Hajléktalan ellátó rendszer átalakítása

Tapasztalatból tudjuk, hogy a hajléktalanok számának mérsékléséhez, a "hajléktalan kérdés" megoldásához nem elég a jelenlegi "tűzoltó" jelleggel működő hajléktalan ellátó rendszer bővítése.

Infrastrukturális és szakmai változtatásokat is szükségesnek tartunk. Véleményünk szerint a jelenlegi hajléktalan ellátásra szánt férőhely szám egyáltalán nem kevés. Sokkal nagyobb gond, hogy a jelenlegei rendszer sikertelen, tehát egy-egy hajléktalan nagyon sok időt tölt el rendszerben, vagy sosem lép ki belőle az önálló lakhatásba, hiszen a jelenlegi lépcsőzetesen elven működő ellátórendszer utolsó lépcsője a támogatott önálló lakhatás, hiányzik. Ezért azoknak sincs lehetősége arra, hogy kilépjenek a hajléktalanságból, akikben van potenciál. Miután letelik a törvény által meghatározott időszak az átmeneti szállón, utcára kerülnek, és elkezdik újra lépcsőzetes rendszert, vagy belefáradnak, és az utcán maradnak.

A Housing First- Elsőként Lakhatást program sok európai országban bevált program akkor, ha van rendelkezésre álló szociális bérlakás, és lakhatási támogatás. A Housing First első lépésként a lakhatási problémát oldja meg, és utána foglalkozik a hajléktalanságot kiváltó problémák okaival és annak megoldásával, szociális munkások bevonásával. Sok utcán és szállón élő hajléktalannak lehetne segíteni ezzel a módszerrel úgy, hogy a hajléktalan ellátó rendszer terhei is apadnának, másrészt a szociális munkások kiégési esélyei is csökkenhetnének. A Housing First ugyan nem elterjedt ma Magyarországon, de kisebb kísérleti jelleggel már aratott sikert, közvetlenül utcáról érkező hajléktalanoknál is.

Fontos lépésnek tarjuk, hogy megszüntessük a tömegszállásokat, vagy minimalizáljuk azok számát. Hiszen tudjuk sok utcán élő hajléktalan a tömeg miatt választja az utcát, emellett az ilyen jellegű szállásokon nagyon alacsony szinten valósítható meg szakmai munka. Igazi sikereket pedig elérni nagyon nehéz, sokszor lehetetlen, és a segítő munka leredukálódik a szállás nyújtás szintjére. Tudjuk, hogy a negatív környezet (ez esetben a tömegszálló) nem motiválja az egyént a továbblépésre, hanem visszahúzza, és tovább mélyíti a hajléktalanság állapotában.

A Menedékház Alapítvány álláspontja szerint a törvények által előírt szakmai létszám mennyiségén és minőségén is érdemes lenne változtatni és enyhíteni, ott ahol szükséges. Azt tapasztaljuk, hogy törvényalkotók olyan követeléseket támasztanak a hajléktalan ellátók és más gyermekvédelmi intézmények felé, amelyek indokolatlanok és sokszor kivitelezhetetlenek is, illetve olyan szolgáltatásokat nem finanszíroznak, amelyek viszont nélkülözhetetlen lennének a hatékony, preventív szakmai munkavégzés érdekében.

Normatív támogatási rendszert is újra kell gondolni ahhoz, hogy hatékonyabb munkát lehessen végezni. Véleményünk szerint a jelenlegi általános támogatási rendszer helyett az egyéni megoldásokra törekvő, szükséglet orientált megoldási módszereket kell támogatni, jelenleg az állami támogatások ilyenekre nem fordíthatóak. A sikerességet jutalmazó, feladat ellátáson alapuló, és nem a normatív támogatások feltételeinek megfelelésére ösztönző támogatási rendszert kell kiépíteni. Igazságos állami támogatási rendszerre van szükség, ahol az erősebb lobbi tevékenység nem befolyásolja a támogatás mértékét.

A Menedékház Alapítvány szerint kisebb mértékű alap normatív támogatás, és egyúttal tervezhetőbb pályázati lehetőségekkel, sokkal hatékonyabb munkát lehet végezni.

Munkahelyteremtés, azaz, ha munka van, minden van. A Menedékház Alapítvány álláspontja és tapasztalata szerint a hajléktalan ellátó szervezeteknek területi szinten kellene sokkal jobban együttműködni a helyi önkormányzatokkal általánosságban is, és munkahelyteremtés szempontjából is. Partnerségben kell munkahelyet teremteni a helyi, önkormányzati, állami feladatok ellátására. Az együttműködés hosszú távú sikerét felismerve a területen működő profitorientált munkaadóknak is közvetítve hajléktalanokból álló munkaerőt, odafigyelve arra, hogy a hajléktalan életformával hogyan változott meg a hajléktalanok munkavállalása, és életformája is. Ezt úgynevezett „védett munkahelyek” létrehozásával lehetne megvalósítani, ahol türelmesebb a munkaadó a munkavállalóval, és az egyén erősségeire fókuszál, nem a gyengeségekre. Természetesen a munkaadókat állami támogatások révén lehetne ösztönözni hajléktalan emberek alkalmazására, és türelmének erősítésére.

Fontos mindenkinek belátnia, hogy jól szervezett, folyamatosan koordinált összefogással lehet változtatnia jelenlegi helyzeten, és ehhez szükség van a terület minden szereplőjének bevonására, és konstruktív együttműködésére legyen az civil, forprofit, önkormányzati vagy bármelyik eleme a rendszernek. Természetesen az általunk felsorolt lehetőségek nemcsak finanszírozás átalakítást igényelnek, hanem anyagi plusz ráfordítást is, de az emberekbe befektetni, hosszú távon megtérül az országnak.

A Menedékház Alapítvány eddigi tevékenysége annak érdekében, hogy csökkentse az utcán élő hajléktalanok számát

Eddigi munkánk során, Magyarországon elsőként hoztunk létre olyan éjjeli menedékhelyet, amit csak utcán/közterületen élő hajléktalanok vehettek igénybe. A hatékony megvalósításhoz szükséges volt a területen illetékes utcai gondozó szolgálatokkal való szoros és hiteles együttműködés, folyamatos kapcsolattartás. Mindez akkor, amikor az volt az általános vélekedés, hogy a hajléktalanok nem mennek be szállóra.

Ahhoz, hogy a hajléktalanok ne térjenek vissza az utcára számos infrastrukturális változástatásokat alkalmaztunk, sikeresen. Ilyen változás volt, hogy kis létszámú szobákat hoztunk létre, ahol intim tereket teremtettünk az utcán élő hajléktalanok számára.

Elsőként hoztunk létre koedukált éjjeli menedékhelyet Magyarországon, így az utcán élő párok számára is vonzóvá vált ez az ellátási forma.

Adományboltunkkal és pályázati források bevonásával folyamatosan alkalmazunk hajléktalan embereket azért, hogy megkísérljük visszaterelni őket a munka, és az önálló lakhatás világába.

A szakmai stáb egy megengedőbb szociális munka irányába indult meg, figyelembe véve az utcán élők igényeit, megváltozott életmódját.

Folyamatosan próbálunk olyan szabadidős tevékenységeket szervezni és pozitív környezetet teremteni, ami növeli a hajléktalanok önbecsülését, és motiválja a továbblépésre.

 

„Esély egy jobb életre”

Menedékház Alapítvány

Nagy Zoltán

 

Hivatkozások:

FEANTSA nyílt levél (letölthető angol és magyar nyelven)

Február Három Munkacsoport: http://februarharmadika.blog.hu/

Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei)

Habitat for Humanity Magyarország: Lakhatási szegénység és lakáspolitika – diagnózis és ajánlások

Közép-Magyarország


A Twist Olivér Alapítvány utcai szolgálatába állandó helyettesítő munkatársat keresünk

A munkavégzés helye: 1044 Budapest, Fóti út 4. (ellátási terület: IV. és XV. kerület)

Munkarend: krízisidőszakban (nov.1-től ápr.30-ig) munkanapokon 16:00-22:00-ig tartó időszakban. A köztes időszakban a munka két műszakban folyik (8:00-14:00, 16:00-22:00) 

Munkadíj: nettó 700 HUF/óra

A helyettesítő munkatárssal szemben támasztott követelmények:


- szakirányú végzettség

- B-típusú jogosítvány

A kiválasztásnál előnyt jelent:

- a hajléktalan-ellátásban szerzett gyakorlat, tapasztalat

- jó problémamegoldás és helyzetértékelés

- jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség


Az együttműködés kezdetének várható időpontja: 2014.05.01.


A jelentkezés módja: önéletrajz elküldése 2014.04.15-ig erre az e-mail címre Surányi Ákos szolgálatvezetőnek: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.További információk érdekében kérem tájékozódjon honlapunk segítségével: ww.twistoliver.huüdvözlettel: Surányi Ákos, szolgálatvezetőKözép-Magyarország

A Léthatáron Alapítvány „Isola” Éjjeli Menedékhelye 1 fő főállású szociális munkást keres elsősorban éjszakai ügyeleti munkavégzésre, helyettesítés céljából. (éjszakai ügyeletek, napközbeni teameken való részvétel)


Munkavégzés ideje: határozott idejű, 2014.05.01-2014.09.30. közötti időszakra.


Munkavégzés helye: Budapest, XIII. kerület, Népsziget.

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

- a hajléktalan-ellátásban szerzett tapasztalat

- önálló munkavégzés

- jó problémamegoldó képesség

- szakirányú végzettség

Bérezés: irányadó a Közalkalmazotti Bértábla (+ illetménypótlék, műszakpótlék, cafeteria, 13. havi fizetés) 

Jelentkezni önéletrajzzal és motivációs levéllel az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailcímre lehet.

Jelentkezés határideje: 2014. április 13.

A munkakör 2014.05.01-től betölthető.


Bővebb információ: www.lethataron.hu oldalon érhető el, illetve telefonon Bereczki Linda intézményvezetőnél. (T: 06209461214.)
Közép-Magyarország

Láncok és béklyók

Kulturális rendezvény keretében mutatkozik be a CSILLAGSZÁLLÓ kulturális utcalap.

Időpont: 2014.04.10., csütörtök, 16 óra

Helyszín: BMSZKI – Dózsa Átmeneti Szálló – nagyterem

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.

A lapot az Oltalom Karitatív Egyesület adja ki 2006 óta. A terjesztésben hajléktalan emberekkel működünk együtt, és a lapban megjelenő szépirodalmi művek, szociográfiák, interjúk, esszék és riportok is az érzékenyítést tekintik feladatuknak.

A Csillagszállót jó néhány szociálismunkás-hallgató használta fel évfolyamdolgozataiban és diplomamunkáihoz.

A zenés rendezvényen a Csillagszálló „LÁNCOK” című tavaszi számának szerzői olvassák fel verseiket, novelláikat, meséiket. Szociológusokkal és újságírókkal beszélgetve társadalmi pillanatfelvételt adunk szegénységről, romaságról.

Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt:

Pálfi Anna, főszerkesztő és Taar Anna, szervező


Közép-Magyarország

Kedves Kollégák!

Tisztelettel meghívjuk Önöket – a TÁMOP 5.3.2.12/1-12 – „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” című kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő műhelytalálkozóra.

Időpont: 2014. április 17. (csütörtök) 10.00-14.00

Helyszín: Hajléktalanokért Közalapítvány, Közalapítványi Iroda

Cím: 1067 Budapest, Szobi utca 3., II. emelet

Közép-Magyarország

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Albert Flórián úti Fertőtlenítő Fürdetőjének épületében a következő rendeléseket indítja el:

1. Gyermekgyógyászat (március 31-én indul):
Hétfő 9 órától 11 óráig
Szerda 9 órától 11 óráig

2. Belgyógyászat (már elindult a rendelés):
Hétfő 14 órától 18 óráig
Kedd 8 órától 14 óráig
Szerda 12 órától 18 óráig
Csütörtök 8 órától 16 óráig

Közép-Magyarország

Kedves Munkatársak!

A 2014. április 3-án induló, Segítő munka poszt-traumás stressz zavar tüneteit mutató emberekkel, különös tekintettel a hajléktalan emberekre című képzésünkre néhány fő jelentkezését tudjuk még fogadni.

A képzés engedélyszáma: T-05-049/2011
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1013-04
Óraszám: 30 óra
Pontszám: 30 pont
Képzés díja: 20.000 Ft.-
Tartja: Hoffmann Kriszta

A segítő szakmában dolgozók gyakran tehetetlennek, eszköztelennek érzik magukat traumatizált ügyfeleik speciális igényei, problémái miatt. A segítőknek gyakran nehézséget okoz belehelyezkedni a tartósan félelemben élő, komplex módon kiszolgáltatott, többszörösen traumatizált, a poszt-traumás stressz zavar tüneteit mutató felnőttek és gyerekek élethelyzetébe. A segítő munkát esetenként a segítőkben élő sztereotípiák és előítéletek is nehezítik, valamint a jelenséggel kapcsolatos tájékozatlanság, és az a kihívás, amit a jelenség a segítő kapcsolatban okoz számukra.
A képzés célja, hogy felkészítse a szakembereket a PTSD tüneteit mutató emberekkel való segítő munkára.

A képzés tervezett témáit, pontos időpontjait valamint a jelentkezési lapot mellékletünk tartalmazza.

Számonkérés módja: esetleírás készítése és csoportos megbeszélése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vida Judith
BMSZKI
Módszertani munkatárs
tel: 238-95-25
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com