Közép-Magyarország

A rendkívüli hidegben nem csupán a hajléktalan emberek vannak életveszélyben, hanem a saját lakásukban élő szegények, magányos, beteg, idős vagy mozgásukban korlátozott emberek is.

 

A közüzemi tartozást felhalmozók számára a szociális törvény által meghatározott, a lakhatás biztonságát segítő eszközökön (lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás) túl ki kell emelni a védendő - szociálisan rászoruló és fogyatékossággal élő - fogyasztókra vonatkozó szabályrendszert. Védendő fogyasztók azok, akik meghatározott ellátásokban részesülnek (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, otthonteremtési támogatás, illetve a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő), vagy fogyatékossággal élnek és a szolgáltatónál nyilvántartásba vetették magukat. Nem fizetés vagy fizetési késedelem esetén csak akkor kapcsolhatóak ki az energiaellátásból, ha a szolgáltató által felajánlott előre fizetős kártyás mérőórát nem fogadják el, vagy annak felszerelését meghiúsítják. A kártyás mérőórával a fogyasztók annyi energiát használnak fel, amennyit előzetesen kifizettek. A készülékek működtetéséhez az önkormányzat is köteles hozzájárulni.

 

 

Annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok jegyzői minél korábban értesüljenek a közüzemi tartozást felhalmozó fogyasztókról, jelzőrendszert működtetnek az energiaszolgáltatók közreműködésével. A hátralékos (védendőként még nem regisztrált) fogyasztót a szolgáltató tájékoztatja a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről, a nyilvántartásba történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a kérelemként használható adatlapot. Amennyiben a fogyasztó a tartozását továbbra sem fizette meg, a szolgáltató a tartozás fennállásáról értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, aki intézkedik.

Múlt év novemberétől egy új jogcímmel bővült a kríziskezelő program. Azok a családok, ahol nem vehető igénybe semmilyen fűtési célú vezetékes energiaforrás (gáz, áram), ötvenezer forint összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatást közvetlenül az áramszolgáltató részére utalják, a hátralék törlesztése után fennmaradó összegből az előrefizető kártyás mérőórát töltik fel, vagy havi számlajóváírásként jelenik meg, ezek hiányában pedig készpénzben kapja meg a jogosult.

        A téli időszakban a hajléktalanellátás tekintetében szükség van az egész évben hozzáférhető szolgáltatások, férőhelyek kapacitásának bővítésére, valamint bizonyos ellátások időszakos működtetésére.

A KSH, valamint a Pénzügyminisztérium adatait figyelembe véve 2009-ben a hajléktalan emberek ellátását végző intézmények működtetését a költségvetés mintegy 6.7 milliárd forinttal támogatta normatív hozzájárulás formájában. A téli kiegészítő programok kiadásaihoz a kormányzat minden évben pályázati keretet biztosít, ennek összege 2009-ben 630,5 millió forint volt.

Az utcán élők ellátását egész évben 95 utcai szociális munkás szolgálat végzi, a munka megszervezését és tevékenységének koordinálását minden régióban diszpécserszolgálatok segítik. Népkonyhai étkeztetésben a kiegészített téli kapacitással együtt összesen 7713 adag ételt osztanak ki naponta. Nappali melegedőkben 6475 férőhely áll rendelkezésre. Az éjjeli menedékhelyek és az átmeneti szállók összesen 8560 fő befogadására alkalmasak. A tartós bentlakásos intézményekben (hajléktalanok otthona és rehabilitációs intézménye) 578 engedélyezett férőhely működik.

Vidéken összesen 20, Budapesten pedig 6 orvosi rendelőben látják el a hajléktalan embereket. A fővárosban az utcán élők ellátását 4 mozgó orvosi szolgálat segíti. Továbbá Budapesten 4, illetve Miskolcon, Pécsett, Debrecenben, Szegeden pedig egy-egy regionális hatáskörrel rendelkező, 24 órás egészségügyi centrum működik (összesen 171 lábadozó férőhellyel). Ezen túl Budapesten egész évben 3 intézményben működik ápolást, orvosi ellátást biztosító krízis osztály és lábadozó, ahol összesen 123 főt tudnak fogadni.

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com