Nyugat-Dunántúl

- A lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért programba legalább másfélszáz hajléktalant szeretnénk bevonni a régióban - kezdte Kardos T. Ádám, a Vöröskereszt zalaegerszegi szociális munkása. - Zalában eddig 90 fő jelentkezett nálunk, a megyeszékhelyen, illetve a nagykanizsai hajléktalanszállón. Ugyanis azokra számítunk, akik ezekben az intézményekben élnek, illetve fedél nélkül az utcán vagy nem lakásnak való helyeken húzzák meg magukat - magyarázta.

Az uniós támogatású, 210 millió forintos költségvetésű, 2012. március végéig tartó program keretében hatféle szakmában indítanak 300- 700 órás képzést a munkaügyi központtal együttműködő intézmények. A zalai szervezetnél például motorfűrész kezelői és bútorkárpitos szakmát lehet majd megszerezni, ezekre 15-15 főt iskoláznak be. Feltétel a nyolc általános, de ha kell, ennek elvégzésében is segítenek, tudtuk meg.

Az első tanfolyamok szeptemberben indulnak, és ezek idejére a résztvevők a minimálbérnek megfelelő összegű megélhetési támogatást kapnak, az eredményes vizsgát követően pedig segítik az elhelyezkedésüket.

A program segítséget kínál azoknak is, akik rendelkeznek már szakmával, de lakhatásuk megoldatlan, ami gyakran akadálya a munkavállalásnak. Ők albérleti támogatást kaphatnak, hogy idővel saját lábukra állhassanak. Emellett azzal is segítenek, hogy a munkabér, illetve a járulék egy részét átvállalják a foglalkoztatóktól, hogy megőrizhesse kenyérkeresetét a hajléktalan, foglalta össze Kardos T. Ádám.

Amennyiben teljesül az új Magyarország fejlesztési terv keretében életre hívott TÁMOP integrációs program célkitűzése, akkor a régióban legalább 90 hajléktalan kap piackonform képzést és 75 szerezhet OKJ-s szakmát, 60 kaphat önálló lakhatásához támogatást, ami alkalmassá teszi, hogy képezhető legyen és elhelyezkedhessen, 30 sorstársuk pedig segítséget kap munkahelye megőrzéséhez a bére, járuléka támogatásával.Támogatással teszik őket képezhetővé