a világból

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének

(IFSW = International Federation of Social Workers)

a menekült-válsággal kapcsolatos

NYILATKOZATA

(2015. szeptember 5.)(A transzparens szövege: Ne legyenek határok! Ne legyenek nemzetállamok! Európa ne legyen erőd!)


A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW = International Federation of Social Workers) felszólítja a kormányokat, hogy azonnali és jelentős lépéseket tegyenek az Európa nagy részét érintő humanitárius válság megoldása érdekében.


A háború és szegénység elől menekülő emberek iránt mutatott embertelenség, számos globális, regionális és nemzeti politikai szervezet politikai kudarcának közvetlen eredménye, mely azt mutatja, hogy ezekből a szervezetekből hiányzik a politikai akarat ahhoz, hogy megtegyék azt, ami szükséges. E hiányzó akarat a felelősségről való lemondást jelenti, és ez a legfőbb akadálya a biztonságot és védelmet kereső emberek traumái enyhítésének. Ezek a politikai testületek már bebizonyították, hogy ha akarják, akkor nagy összegű pénzt tudnak találni a bankok és más pénzügyi intézmények kisegítésére - de úgy tűnik, nem szívesen segítenek a rászorulóknak.


A fenntartható társadalmi fejlődés eléréséhez szükséges készségekkel és szakértelemmel rendelkező szociális munkásokat tömörítő szakmai világszervezetként tudjuk, hogy a szociális munkások már ma is az első vonalban nyújtanak szolgáltatásokat, a válság sújtotta több millió embernek. A szociális munkát végző nem kormányzati szervezetek a saját, érintett közösségeikből, jól képzett szociális munkásokat alkalmaznak, akik rendelkeznek a súlyosan traumatizált és bajba jutott emberekkel való hatékony együttműködés készségeivel. Továbbá katalizátorként szervezik az önkénteseket, hogy szívesen fogadják és segítsék a menekültek új területekre történő beilleszkedését.


Nem minden menekült gyámoltalan, mint ahogy azt gyakran ábrázolják. Jelentős erőforrásokkal, szakértelemmel és fizikai képességekkel rendelkeznek, egészségesek és képzettek. Humán erőforrásaik adnak alapot társadalmaink újjáépítéséhez, nem pedig azok semmibevétele vagy befeketítése, "humanitárius segítségnyújtás"-sal. A kormányoknak és az egyéb szervezeteknek védelmezniük kell az emberi méltóságot. Biztosítaniuk kell, hogy az emberekkel méltósággal és tisztelettel bánjanak a menekült-táborokban; erősíteniük kell a közösségi és társadalmi egymásrautaltságot és mindenekelőtt bevonni az embereket a jövőjüket érintő döntéshozatali folyamatokba.

A politikai válasznak túl kell mutatnia a közvetlen válságon, és összpontosítania kell a fenntartható társadalmi fejlődést lehetővé tevő világméretű környezet kialakítására, mint ahogy az az ENSZ által még ebben a hónapban jóváhagyandó "Fenntartható fejlesztési célok" című javaslatban szerepel. Társadalmi tőke létrehozása a békés és fenntartható társadalmak egyik előfeltétele.


A szociális munkások - képzésük során - szakismereteket szereznek ahhoz, hogy képesek legyenek az emberi drámák kezelésére. Az IFSW biztos abban, hogy a szociális munkások készségei és szakértelme rendelkezésre áll e válság fenntartható megoldásai érdekében tevékenykedő valamennyi szervezet és kormányzat számára.


A második világháborút követő időszak utolsó népvándorlása a szociális munkásokat - másokkal partnerségben - kulcsszerepbe helyezte, a közösségek újjáépítése terén. vezérlő A szociális munkásokat vezérlő szakmai alapelvek elfogadása - mint például az "emberek bevonása a saját életük irányításába", és "az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása" - olyan fenntartható megoldásokhoz vezet, amelyek lehetővé teszik az embereknek, hogy megtalálják békéjüket és biztonságukat.


Az IFSW felszólítja a kormányokat, az Európai Uniót, valamint az érintett regionális szervezeteket és nemzetközi ügynökségeket, hogy merjenek bátran, azonnali intézkedésekkel igazolni az emberiség és az emberek iránti tiszteletüket, és bevonni az embereket a jövőjüket érintő döntéshozatalba. Az IFSW kéri, hogy ezek a szervezetek hozzanak létre integrációs programokat minden egyes érintett országban, és reagáljon azokra a nemzetközi folyamatokra, melyek e menekült-válság kiváltó okai.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 September 2015

STATEMENT ON THE REFUGEE CRISISThe International Federation of Social Workers calls for immediate and substantial action from governments to resolve the humanitarian crisis now affecting most of Europe.

The inhumanity shown to people escaping war and poverty is a direct result of political failures in many global, regional and national political bodies, which lack the will to do what is needed. This lack of will is an abdication of responsibility and the main obstacle to alleviating the trauma of the people trying to find safety and security. These political bodies have proven they can, when they have the will, find large sums of money to bail out banks and other financial institutions – but they seem reluctant to help people in need.

As the global body of social workers, who have the skills and expertise to contribute to sustained social development, we know that social workers are now at the forefront of delivering services to the millions of people caught up in this crisis. Social work NGOs are employing trained social workers, from their affected communities, who have the skills to work effectively with very traumatised and distressed people. They also act as the catalyst in organising volunteers to welcome and assist the integration of refugees into new areas.

Refugees are not all helpless as often portrayed. They have significant resources, skills, strengths, health and education. These human assets should be the foundation for rebuilding societies, not denigrated or ignored by the ‘humanitarian aid’ mentality. Governments and agencies should uphold human dignity, ensure that people are treated with dignity and respect in refugees camps, strengthen community and social interdependence and, above all, involve people in all decision-making over their futures. The political response must also look beyond the immediate crisis. It must focus on creating a worldwide environment enabling sustained social development, as envisaged in the proposed Sustainable Development Goals, due to be approved by the United Nations later this month. Establishing social capital is a prerequisite for peaceful and sustainable societies.

Social workers are trained and skilled in helping people through dramatic change in their lives. IFSW is confident that the skills and expertise of social workers are available to all agencies and governments wanting to work towards sustainable solutions to this crisis.

The last mass migration of peoples following the Second World War established the role of social workers as a key component, in partnership with others, in rebuilding communities. The adoption of social work principles such as ‘involving all people to have influence over their own lives’, and ‘a respect for dignity and human rights ’ will lead to sustainable solutions that allow people to find peace and security.

IFSW calls on governments, the European Union, other regional bodies and international agencies to show the courage of immediate action, demonstrate humanity and respect for people and involve the people in decision-making about their futures. IFSW calls for these bodies to establish integration programmes in each affected country, and address the international dynamics that are the root cause for this refugee crisis.

END

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com