Tízek tanácsa

Tízek tanácsa

Dr. Tapolczai Gergely a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség képviseletében 2011. november 17-én módosító javaslatot nyújtott be Magyarország 2012. évi költségvetési törvényéről szóló T/4365 számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz kapcsolódóan. A javaslat megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a nappali melegedők a tényleges forgalmuk alapján (a működési engedélyükben szereplő férőhelyszám maximum háromszorosáig) kapjanak állami támogatást.


Magyarországon jelenleg 102 nappali melegedő 6268 férőhellyel működik. Ezek az intézmények élelmet, mosási, fürdési lehetőséget, ruházatot, alapvető iratok pótlásában segítséget, munkaközvetítést, pihenési lehetőséget biztosítanak otthontalan emberek számára. A jogszabály tervezett módosításával a fenntartó működési engedélyében szereplő férőhelyszámig kap csak finanszírozást. Ma egy harminc férőhelyes nappali melegedőben kilencvenen tudnak étkezni, fürdeni, nagyteljesítményű ipari mosógépekkel ruhát mosni és szárítani, vagy ügyeik intézésében segítséget kérni. Amennyiben a módosítást elfogadják, 2012. január 1-jétől a nappali melegedők csak jelenlegi ügyfélkörük harmadát fogják tudni ellátni. A javaslat anélkül csökkentené az intézmények kapacitását, hogy bármilyen megoldást kínálna a finanszírozás átalakítása, csökkentése miatt az intézményekből kiszorulók ellátására. A tervezett intézkedés megszüntetné a nappali melegedők hétvégi nyitva tartásának támogatását, miközben tisztálkodási lehetőségre, élelemre minden nap szükség van, és a téli hónapokban nem csak munkanapokon kell meleg helyiséget biztosítani a rászorulók számára. Miközben az egyéni képviselői indítvány egyes szociális szolgáltatásokat akar megmenteni ezzel a pénzügyi átcsoportosítással, veszélyezteti a hajléktalan emberek nappali ellátását. A javaslat elfogadása Budapesten azt eredményezné, hogy hétköznapokon a jelenleg működő 36 nappali melegedőben ellátott napi 5000-6000 ember kétharmada utcára kényszerülne, hétvégén pedig mindegyikük. A Hajléktalanokat Segítők Budapesti Társasága (Tizek Tanácsa), szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az ellátó szervezetek a javaslat elfogadása esetén a közterületeken kialakuló helyzetért semmiféle felelősséget nem tudnak vállalni. Tizek Tanácsa


Kiadó: Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága
Tízek tanácsa

Alulírottak, a „Tizek” Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek által megválasztott érdekképviseleti szerv, valamint a HAJSZOLT Egyesület, a Hajléktalan Ellátó Intézmények Országos Szövetsége mélységes aggodalmunknak adunk hangot a hajléktalan embereket, és az ő ellátásukra létrehozott intézményeket is érintő döntések, illetve felelős döntések elmaradása miatt.

Meglátásunk szerint a hajléktalan-ellátás 1990 óta kiépült rendszere, s maguk a hajléktalan emberek bármely eddigi évnél, bármely eddigi, a szociális ügyekért felelős minisztérium alatti időszaknál rosszabb kilátásokkal néznek a tél elé. Lehet, hogy 2011-ben rosszabbul megy mindenkinek, de a hajléktalan embereknek, akik a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportja, a puszta életben maradásuk lehet a tét idén télen (is).

Mi változott az elmúlt egy évben? A teljesség igénye nélkül, többek között:

- 2010. őszén, szakmai és egyéb érdekvédő szervezetek tiltakozására (a NEFMI hallgatása mellett) az Országgyűlés elfogadta az építési törvény módosítását (), mely lehetővé tette, hogy a települési önkormányzatok különböző, általuk nem kívánatosnak tartott viselkedést, cselekedetet megtiltsanak a közterületeken.

- Ennek következtében 2011.-ben Budapesten és egyes vidéki városokban (legutóbb Tatabányán) döntött úgy a közgyűlés, hogy a „közterületen való életvitelszerű tartózkodás” jogilag nem teljesen definiált cselekményt szabálysértéssé nyilvánítja. 2011. őszén a főváros több kerületében fokozott rendőri intézkedéssel hozzá kezdtek a közterületen tartózkodó, a rendőrök által hajléktalannak feltételezett emberek előállításához, figyelmeztetések illetve pénzbírság kiszabásához. Az érintett területeken talán valóban csökkent a közterületre merészkedő hajléktalannak látszó emberek száma, de naivság lenne azt feltételezni, hogy azoknak, akik a figyelmeztetéseknek köszönhetően eltűntek az adott területekről, rendeződött volna a lakhatása. Nagyon szeretnénk, ha az Ágazati minisztérium definiálná a szociális és a rendészeti eljárások közötti különbséget. Szeretnénk, ha a Szociális tárcát magunk mellett tudhatnánk, akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem lehet a hajléktan kérdésből csak rendészeti kérdést gyártani.

- 2011. tavaszán a főváros egyoldalúan felmondta 11 civil szervezettel a hajléktalan emberek ellátására kötött együttműködési megállapodását, s az állami normatív támogatáshoz[1] (bár folyamatosan csökkenő mértékben) indexált támogatását, evvel – pont a tél beálltával - veszélybe sodorva ezen intézmények továbbműködését.

- 2010. decemberében a Kormány döntött a Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás Közalapítvány megszüntetéséről, melyeket korábban a hajléktalan emberek ellátásához nélkülözhetetlen programok hatékony, pályázati elbírálásához hozott létre. Bár végül mindkét döntését felülbírálta, és 2011-ben mindkét közalapítvány fennmaradt, a pályázatok kiírásához szükséges szerződéseket az Ön Minisztériuma, a NEFMI a mai napig nem írta alá. Ezek a pályázatok olyan, a hajléktalan emberek téli túléléséhez nélkülözhetetlen programokat finanszíroznak, mint a speciális krízisautók, a nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, a beteg hajléktalan embereket fogadó lábadozók, valamint a mindezt koordináló diszpécserszolgálatok működtetése. Amennyiben a pályázatokat a mai nap kiírnák, a nyertes szervezetek legkorábban decemberben értesülhetnének a döntésről, és januárban jutnának hozzá a szükséges forrásokhoz. A november eleji téli programok indítása evvel minimum 1-2 hónapos csúszást szenved – mely hajléktalan emberek százainak a meghalásához, megnyomorodásához vezethet. Szeretnénk, ha a Miniszter Úr közbenjárna annak érdekében, hogy a két Közalapítvány a lehető legrövidebb idő alatt meghirdethetné legalább a téli ellátásokhoz elengedhetetlenül szükséges pályázatot.
Mindezek mellett teljes a bizonytalanság a tekintetben is, hogy 2012. január 1-től mely szervezetek és milyen forrásokból, hány fővel fogják - a leginkább segítségre szoruló hajléktalan emberek ellátását végző- az utcai szociális munkát ellátni, hiszen ennek az ellátásnak is a teljes átszervezése - nagyon szerencsétlen módon - erre az időszakra tevődött. A 2012-es költségvetési törvény tervezete ezen a területen jelentős forráselvonást tartalmaz, ez országos szinten több ezer fedél nélkül élő ember helyzetének rendezését teheti kilátástalanná.

Az ellátásban részt vevő szervezetek, kicsik és nagyok egyaránt, nagyon nehezen élik meg, hogy a szociális ágazat irányítást végző Minisztérium ill. Államtitkárság a szakmával a hajléktalan ellátást végző szakmai szervezetekkel semmilyen módon nem kommunikál. Nem ismerjük (sokszor csak a sajtóból értesülünk) a Minisztérium szakmával (sokunk hivatásával) kapcsolatos elvárásait. Nem értjük, miért nem szólal meg a Szaktárca akkor, amikor politikusok nyíltan támadják az ellátókat és az ellátások minőségét, úgy, hogy azokat igazából nem is ismerik. Nem értjük, hogyan lehetséges az, hogy rajtunk a minőségi munkát kérik számon, de közben súlyos forrásokat vonnak el tőlünk. Mit gondoljunk arról a helyzetről, amikor egyfelől azt halljuk, hogy nem megfelelőek azok a szállások (hajléktalankombinátok), ahol nagyon sok hajléktalant látnak el, ugyanakkor, éppen a Főváros készül átadni két több száz férőhelyes szálláshelyet/kombinátot.  

Tisztelt Miniszter Úr, kérjük Önt, járjon közbe annak érdekében, hogy szakmai párbeszéd alakuljon ki az ágazat irányítása és az ellátásokat végző szervezetek között. Kérjük továbbá arra, hogy a forráselvonások során vegyék figyelembe, hogy Szervezeteinknek nincsenek tartalékai, az egész éves állandó feladatokon túl a téli ellátásokat nem tudjuk saját forrásokból megindítani, fenntartani.


Budapest, 2011. október 18.

Tízek Tanácsa
HAJSZOLT Egyesület

______________________________
__

[1] Mely az infláció miatt, de olykor reálértékben is évről évre csökkenő tendenciát mutat, úgy, hogy az intézményekkel kapcsolatos szakmai és fizikai elvárások semmiben nem változtak.

Tízek tanácsa

Helyszín: BMSZKI Dózsa György út 152. alatti épületének Klubhelyiségében (Büfé) 14.00.


A megbeszélésre kerülő napirendi pontok:

1. A regionális (egyben hajléktalan témakörrel is foglalkozó) módszertanok működtetéséhez szükséges 2011. évi támogatás elmaradása.

2. Az NRSZH pályázati úton finanszírozott szolgáltatások –köztük az utcai szociális munka – költségvetési tervezet szerinti támogatása 40%-al kisebb, mint 2011-ben. Hány utcai szolgálat, mit és miből fog csinálni január elsejétől?

3. A 2012 évi költségvetés tervezetben szereplő normatíva összegek.

4. A VIII. kerületi hajléktalan "program".

5. A Közalapítványok támogatási keretére vonatkozó szerződések csúszása, a támogatások zárolást követő összege. A téli programok lebonyolításának ellehetetlenülése.

6. A fővárosi kiegészítő támogatások és céltámogatások ellenőrzésének eddigi tapasztalatai.

7. A főváros idei kiegészítő támogatásának kérdése (2011-es csökkentett támogatásnak is 11/12-ed része kerül elutalásra a havi utalások alapján)

8. Konzultatív Tanács összehívása, tájékoztatás kérése téli opinterv-ről.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!„10”-ek Tanácsa megbízásából

Varga PéterTízek tanácsa

A Tizek Tanácsa soron következő ülését 2011. július 4-én, hétfőn,a vidékről érkezőkre gondolva a szokásostól eltérően 12 órától tartja a „Tégy az emberért!” Információs és Továbbképzési Központban (Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi utca 22-24.).

 Sok szeretettel várunk mindenkit rendhagyó ülésünkre, ahol több témában szeretnénk egyeztetni a hajléktalan-ellátás országos érdekvédelmét ellátó Hajszolt Egyesülettel.

Tervezett napirend:

 12 és 14 óra között egyeztetés a Hajszolt Egyesület képviselőivel az alábbi témákban:

-         -  Közterületen életvitelszerű lakhatás büntetéséről szóló törvényjavaslat.

-         -  Utcai gondozó szolgálatok pályázati rendszerben történő finanszírozása.

-         -  Országos Hajléktalanügyi Szakmai Tanács összehívása. Lehetséges napirendi pontjai.

-          - Szociális törvény módosítása. Taj alapú nyilvántartás.


14 órától a Tizek Tanácsának egyéb folyó ügyeinek megbeszélése:

-        -   VIII. kerületi népszavazás a hajléktalanságról. Tizek nyílt levele.

-          - Összefogás Közalapítvány sorsa.

-          - Tizek Tanácsának további működésével kapcsolatos kérdések.


A Tizek Tanácsának nevében

Kovács Ivetta


Tízek tanácsa

NYILT LEVÉL a közterületen élő embertársaink bebörtönözése ellen

A Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága (Tizek), a budapesti hajléktalan ellátó szervezetek érdekképviseletét ellátó választott testület, TILTAKOZUNK az Országgyűlés elé 2011. június 14-én az 1999:LXIX. ún. szabálysértési törvény módosításával kapcsolatban beterjesztett képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vétele ellen, mely a közterületen élő hajléktalan embereket börtönbüntetéssel kívánja sújtani!

 A módosító javaslat a közterületen életvitelszerűen élő „elkövetőket” 150 000 Ft pénzbírsággal, „visszaeső elkövetőket pedig” börtönbüntetéssel büntetné. Az Indoklásban maga a törvénytervezet is kitér arra, hogy a pénzbírság behajtása irreális elvárás: „Ez azonban az érintett elkövetői kör esetében általában nehezen hajtható végre, kevés a visszatartó hatása az ismételt elkövetés szempontjából”.


A Tizek más érdekvédelmi és emberi jogi szervezetekkel, valamint az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosával együtt már 2010 őszén több alkalommal tiltakozott az építési törvény módosítása ellen, mely 2011. január 1-től lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzatok bizonyos viselkedésmódokat (az eredeti indoklás szerint pl. a közterületen alvást) tiltó helyi rendeleteket alkossanak, a hajléktalanságot pénzbírsággal vagy akár elzárással büntessék. A törvénytervezetet a parlament az ominózus indoklás törlésével, lényegi módosítás nélkül elfogadta.

 Jelen törvénytervezet nyílt célja a közterületen élő hajléktalan emberek kriminalizálása, szegénységük „bűnelkövetéssé” nyilvánítása – és amennyiben „visszaesők”, bebörtönzésük, és későbbi társadalmi integrációjuk teljes ellehetetlenítése. Mindezt úgy, hogy az éves hajléktalan felmérések kimutatták, hogy számos nagyvárosban KEVESEBB ágy működik a hajléktalanszállókon, mint ahány ember kényszerül életvitelszerűen közterületen élni. Köztudott tény, hogy városainkban elenyésző azon szociális bérlakások aránya, amit az alacsonyjövedelműek is meg tudnak fizetni. Ezek többek között azok a strukturális problémák, melyek miatt emberek arra kényszerülnek, hogy közterületen éljenek – és ezeket a problémákat a börtönbüntetés nem szünteti meg. Lehetséges, hogy a közterületen élő emberek kevésbé lesznek szem előtt – akár azért, mert rejtőzködni kényszerülnek, akár azért, mert „börtönbüntetésüket” töltik – azonban egyértelmű, hogy egyik sem valós megoldás a szegénység és hajléktalanság problémájára!


A 16 FIDESZ-MPSZ országgyűlési képviselő által jegyzett törvénymódosító javaslat elkeserítő és kétségbeejtő. Olyan javaslatokat tartalmaz, melyek több mint száz évvel ezelőtti (lásd toloncházak) válaszokat adnak egy már akkor megjelenő, és ciklikusan újra felerősödő problémára: a mélyszegénység közterületi megjelenésére! Szeretnénk hinni, hogy felelősen gondolkodó döntéshozók, politikusok, polgármesterek 2011-ben, Európa közepén nem próbálnak olyan megoldásokkal élni, melyek figyelmen kívül hagyják az alapvető emberi jogokat, a hatályos jogszabályokat, és valójában csak elmélyítik, tartósítják a fennálló problémákat!

 A Tizek felszólítja az Országgyűlést, hogy

  • Utasítsa el az állampolgári szabadságjogokat sértő, a Nemzeti Együttműködés program igazságos és méltányos szociális rendszerének valamint a szaktárca „utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Terv”-ének ellentmondó, a szakmával nem egyeztetett tervezetét!
  • Kezdjen hozzá a megfelelő szereplők részvételével az „utcai hajléktalanság kérdésével összefüggő Középtávú Intézkedési Terv” érdemi vitájához a beérkezett észrevételek alapján!

 

Budapest, 2011. június 16.


Tizek Tanácsa

 

Sajtókapcsolat: Kovács Ivetta        +36 704250139   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Tízek tanácsa

Kedves Szervezetek!

Szeretettel hívunk Titeket a Tizek következő rendes ülésére, melyre 2011. június 6-án, hétfőn, 14 órai kezdettel a BMSZKI Dózsa György út 152. alatti épületének Klubhelyiségében (Büfé) kerül sor.

A tervezett napirendi pontok a következőek:

  1. A fővárosi hajléktalan ellátás helyzete - támogatási szerződések - ellátási kötelezettség
  2. Országos Hajléktalanügyi Szakmai Tanács összehívása (lépések, reakciók)
  3. Utcás finanszírozás, Szociális Törvény  (törvényjavaslatok)
  4. ÖKA pályázatbíróló szakértők jelölése
  5. Konzorcium - budapesti ellátók tervezett együttműködése a jövőben
  6. Egyéves beszámoló - szervezetekkel összeülés... (Tizek működése, Gurály Zoli felvetése)
  7. Amennyiben valakinek további javaslata van, kérjük a listán jelezzeÜdvözlettel,
Gróf András
a Tizek képviseletében

Tízek tanácsa

Tizek Tanácsa

2011. május 9.

 

Jelen: Aknai Zoltán, Breitner Péter, Gurály Zoltán, Kártyás Irén, Gróf András, Fehér Boróka, Kovács Ivetta, Varga Ágnes, Varga Péter, és az AVM képviselői

Napirendi pontok:

 1)      Túlélőpontos megbeszélés

2)      Konzultatív Tanács ülés

3)      Győri Péter koncepció kapcsán tartott megbeszélés

4)      Utcai gondozó szolgálatok – lehetséges változások

5)      Fővárosi rendelet

 

1)      2011. május 3-án a FOGLAK műhely megbeszélést szervezett, melynek témája a 2010/2011. évi téli krízisidőszakban a Társadalmi megbékélés program keretein belül kialakított túlélőpontok kérdése volt. A megbeszélésen sok utcai szociális munkás is eljött. Általánosságban elmondható, hogy a szakma megosztott a kérdésben. Egyesek szerint abszolút minimumként, azon hajléktalanok érdekében, akik szállókra nem tudtak vagy nem akartak bemenni, vagy a túlélőpontok kapcsán érintett aluljárók valamelyikében tartózkodtak korábban, egyfajta megoldást jelentett. Mások szerint a túlélőpontok semmilyen körülmények között nem elfogadhatóak, egyáltalán nem jelentenek megoldást a fenti hajléktalanok számára, tulajdonképpen csak látszatmegoldást jelentenek. A kérdés kapcsán kompromisszumra nem jutottak a jelenlévők.

2)   A Tizek Tanácsa saját maga kezdeményezi Konzultatív Tanács összehívását, melynek időpontja 2011. május 16. du. 14 óra. A lehető legrövidebb időn belül ki kell mennie a meghívóknak minden érintett részére és a sajtómeghívónak is ki kell mennie legkésőbb május 13-ig. A sajtótájékoztató az ülést követően 15 órától lesz.

     

      Javasolt napirendi pontok:

 

-         A Főváros által javasolt új hajléktalan ellátási koncepció ismertetése

-         ÖKA további sorsa, szerepe a fővárosi ellátásban

-         Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása kapcsán elfogadott fővárosi rendelet véleményezése

-         A Főváros álláspontja a szakminisztérium „tolerancia pontokkal” kapcsolatos elképzeléseiről

-         Az „aluljáró-rendezés” tapasztalatainak ismertetése

 

3) 2011. május 6-án Győri Péter a Fővárosi Önkormányzat felé leadásra kerülő koncepció kapcsán, az általa kért javaslatok beérkezési határidejét követően, újból megbeszélésre hívta az ellátás résztvevőit. A készülő koncepcióhoz 3 helyről érkezett javaslat. A megbeszélésen felmerültek kérdések a koncepció megvalósítása kapcsán is, mely részleteket azonban Győri Péter szerint, inkább a konzorcium feladata lesz kidolgozni, amennyiben a Főváros rábólint a koncepcióra és létrejöhet az abban szereplő konzorcium.

 

4)     A Tizek Tanácsának tudomása szerint 2010. január 1-től be kell fogadtatni az NRSZH-val az új belépőket utcai gondozó szolgálatok esetében, akkor is, ha egy ellátó csak új működési engedélyt kér. Csak ha ez megvan, akkor kaphat állami normatívát. Ha ez valóban így lesz, kérdés, hogy szükség lesz-e a tervbe vett pályáztatásra. (1. lépés: működési engedély kérése az illetékes Kormányhivataltól, 2. lépés: befogadtatás az NRSZH-nál, 3. lépés: normatíva igénylés)

Az is felmerült, hogy ebben az esetben Az utcás képzésre sem lenne szükség.

 

5)     A 2011. január 1-vel hatályba lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása kapcsán módosította korábbi vonatkozó rendeletét (60/1995) a Fővárosi Önkormányzat, mely egyelőre még nem lépett hatályba. Ennek ellenére – ellátóktól érkezett jelzések alapján - már volt példa arra, hogy hajléktalanokat büntettek meg, a holmijukat pedig a kukába dobták.

 

 

 

Következő ülés: 2011. június 6. 14 óra BMSZKI Büfé

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com