Tízek tanácsa

Tízek tanácsa

 

Kedves Kollégák!

Szeretettel meghívunk a Tizek tanácsának következő ülésére, amely 2012. július 16-án (hétfőn) 14:00 órakor lesz megtartva a BMSZKI Dózsa György úti épületének a büféjében.


Javasolt napirendi pontok:

1.    OHSZT–ülés beszámolója

2.     OKA – HKA jövője - pályázatok

 

3.     KENYSZI- TEVADMIN

a.     mint kötelező adatszolgáltatás

b.    mint fenyegetés a normatíva elszámolás tekintetében

c.     mint ok a szolgáltatás megtagadására  

d.    mint a „tizek levél” tárgya

4.     Utcai szoc.munka elszámoltatása, elszámolása valamint az OHSZT-n elhangzottak alapján.

5.     ÁNTSZ és fertőtlenítés

6.    EÜ-centrumok 

                            a. működésük

                            b. elszámolásuk

7.     Tervezett TÁMOP

8.    Tájékoztató:

a.     balatoni konferencia

b.    „housing first” konfrencia


9.     egyebek

 

                                                            Üdvözlettel: Aknai Zoltán
                                                         a Tizek tanácsa megbízásából

Tízek tanácsa

Szeretettel meghívunk a Tizek következő rendes ülésére, melyre 2012. június 11-én,hétfőn, 14 órai kezdettel a BMSZKI büfé helyiségében  kerül sor.

 
Tervezett napirendi pontok:

 1. Legutóbbi ülés feladatainak végrehajtása
           - Beszámolók
           - FEANTSA tagság - Boróka
           - BMSZKI levél
2. OHSZT állapota HKA információi ez ügyben
3. NRSZH és a vele folytatott levelezés KENYSZI ügyben
4. ÖKA és a téli krízisprogramok, levél.
5. Utcai Szociális Munka - etikai kérdések. A Fővárosi utcai szolgálatok együttműködése. A kerületek "Takarító" akcióiban való részvétel.
6. Konzorcium
7. Munkacsoportok helyzete
8. Egyebek

Mellékelten küldjük a legutóbbi ülés emlékeztetőjét!

 
Üdvözlettel!

Tízek tanácsa

Tisztelt Kollégák!

Az NRSZH-ból származó információk szerint az átmeneti szállók KENYSZI-ben szereplő adatai alapján jóval kevesebben veszik igénybe az intézményeket hétvégén, mint hétköznap.

Ennek az NRSZH-ban észlelt tapasztalatnak igen káros következményei lehetnek, ezért szeretnénk felhívni a figyelmet az átmeneti szállók jelentéstételi kötelezettségének helyes gyakorlatára.
Bár az átmeneti szállókat is napi jelentési kötelezettség terheli, az adatbázisban nem azokat kell feltüntetni, akik az adott napon a szállón aludtak, hanem azokat, akik aznap intézményi jogviszonnyal rendelkeztek – szerződésük van a jelentéstétel napján – függetlenül attól, hogy az adott éjszakát a szállón töltötték-e, vagy sem.

Ha a kérdéssel kapcsolatban további információra van szükségetek, Gurály Zoltánt keressétek a 06-20- 934-5821-es telefonszámon.

További jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel:

Tizek Tanácsa

Tízek tanácsa

 

Meghívó

Kedves Szervezetek!

Szeretettel meghívunk a Tizek következő rendes ülésére, melyre 2012. április 16-án, hétfőn, 14 órai kezdettel a BMSZKI büfé helyiségében  kerül sor.
 
Tervezett napirendi pontok:
 

1) I./2000. SZCSM rendelet módosítása
2) TEVADMIN tapasztalatok, javaslatok
3) Konzorciumi helyzet, (nyilvántartás, szerződések, jövő)
4) OHSZT - értékelés, további lépések
5) 10-ek választás
6) Egyebek
 
 
Üdvözlettel!
 
Kártyás Irén
a Tizek megbízásából

Tízek tanácsa

 

Meghívó

Kedves Szervezetek!

Szeretettel meghívunk a Tizek következő rendes ülésére, melyre 2012. március 12-én, hétfőn, 13 órai kezdettel a BMSZKI büfé helyiségében  kerül sor.
 
Napirendi pontok
 

1) Utcai gondozó szolgálatok - adatszolgáltatási kötelezettség (Információcsere)
2) I./2000. SZCSM rendelet módosítása (átmeneti szálló)
3) Beszámoló a nappali melegedők egyeztető üléséről
4) TEVADMIN tapasztalatok
5) Konzorciumi helyzet, (nyilvántartás, szerződések, jövő)
6) Egyebek
 
Az ülés előtt, 10 órától szeretnénk felmérni, hogy mekkora az átfedés a nappali melegedők ügyfélforgalma között. Mindenkit, aki szeretne ebben közreműködni, sok szeretettel várunk március 1-jei, abc-be rendezett ügyféllistájával.
 
Üdvözlettel!
 

Gróf András
a Tizek megbízásából

Tízek tanácsa

Kedves Szervezetek!

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a Tizek Tanácsa soron következő ülésére, 2012. január 16-ra, hétfőre, 13:00-15:30-ig, a BMSZKI Dózsa György út 152. alatti épületébe.

A tervezett napirendi pontok a következők:


  1. Utcai gondozó szolgálatok - Ki mit tud? Információcsere(a nyertesek listája összeállt, szerződéskötés, elszámolás, nyilvántartás, lefedetlen területek..., januári átállás)
  2. Nappali melegedők + átmeneti szállók finanszírozásának átalakítása
  3. Nappali melegedők új nyilvántartási rendszere
  4. Új szállók
  5. Konzorciumi helyzet, nyilvántartás, szerződések - hogy állunk?
  6. HAJSZOLT Egyesülettel való együttműködés - "fejlemények", OHSZT (dr. Andráczy Tóth Veronika állásfoglalásával felvértezve)?
  7. Utcás képzés?
  8. Lélek programok
  9. Egyebek (???)
Üdvözlettel,
Fehér Boróka
TIZEK

Tízek tanácsa

Tisztelt Miniszter Úr!

A „Tizek” – Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek által megválasztott érdekképviseleti szerv – mélységes aggodalmának ad hangot a hajléktalan embereket, és az ellátásukra létrehozott intézményeket, jelen esetben az utcai gondozó szolgálatokat érintő felelős döntések elmaradása miatt.

Idén úgy döntött a kormányzat, hogy egyes szociális ellátások finanszírozását átalakítja. Néhány, eddig normatív ellátásban részesített szolgáltatást, így az utcai szociális munkát, pályázati rendszerben kívánja tovább működtetni. A különböző szociális szolgáltatásokat nyújtó szakmai szervezetek folyamatosan hangoztatták aggodalmukat az átalakítások okozta ellátási nehézségek, az esetlegesen ellátatlanul maradó területek, valamint az átállásra kijelölt a tél közepére eső időpont problémája miatt. A tiltakozások ellenére 2012. január 1-től lép életbe az új finanszírozási modell, és így az utcai gondozó szolgálatok a téli krízis időszak kellős közepén kell, hogy átálljanak az új rendszer új követelményeinek teljesítésére.

Ebbe az ellátó szervezetek már beletörődtek, mi mást is tehetnének.

Az viszont továbbra is aggodalomra ad okot, hogy mind a mai napig nem kaptak a hajléktalan ellátó szervezetek megnyugtató információkat arról, hogy 2012. január 1-től, mely szervezetek, mely területeken mennyi pénzből kell, hogy ellássák feladatukat.

Azon túl, hogy hajléktalan emberek maradhatnak a tél közepén ellátás nélkül (ami súlyos következményekkel, akár kihűléses halállal is járhat), az utcai szociális munkások sem tudják, hogy lesz-e két hét múlva állásuk.

Lehetséges, hogy a nyertes pályázók nem a megpályázott teljes összeget kapják meg, hanem annak csak töredékét. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudnának felelősen szerződést kötni, hiszen a szolgáltatást a tervezett színvonalon nem tudnák biztosítani.

Az eddigiek alapján neheze elképzelhető, hogy a nyertes szervezetek már 2012. január 1-én érvényes támogatási szerződéssel folytathatnák munkájukat. Ezek tovább növelik a szervezetek bizonytalanságát és anyagi nehézségeit.

A pályázatok késedelmes eredményhirdetése miatt az esetleg ellátatlanul maradt területek szolgáltatói nem nyújthatnak be másik pályázatot, habár erre a Hajléktalanokért Közalapítvány lehetőséget biztosít.

Tisztelt Miniszter Úr, kérjük Önt, hogy az utcai gondozó szolgálatokról, valamint az összes jelenleg pályázati forrásból finanszírozandó szociális szolgáltatásokról az ellátó szervezetek kapják meg a szükséges tájékoztatást, annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat az érintett rászorulóknak ne kelljen 2012. január 1-ét követően nélkülözniük.

Kérjük Önt, hogy a nyertes szervezetek támogatási szerződése még 2011. decemberében készüljön el és kerüljön Önök által aláírásra.

Ismételten kérjük továbbá, járjon közben annak érdekében, hogy szakmai párbeszéd alakuljon ki az ágazat irányítása és az ellátásokat végző szervezetek között.


Budapest, 2011. december 13.


Tízek Tanácsa

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com