Tízek tanácsa

Kiadta: Tízek Tanácsa
Budapest, 2011. január 26.
Sajtókapcsolat: 06 70 4250139
06 20 9129533

Alulírottak, a „Tizek” Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Tanácsa, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek által megválasztott érdekképviseleti szerv, nyílt levéllel fordulunk a Fővárosi Közgyűlés tagjai és Tarlós István főpolgármester úr felé a hajléktalan ellátó civil szervezetek szerződéseinek egyoldalú felmondása ügyében.

Mint ismeretes, a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i közgyűlésén tárgyalta a főváros 2011-es költségvetési koncepcióját, melynek egyik eleme a hajléktalan ellátó szervezetekkel kötött fővárosi szerződések felmondása. A Koncepció alapján Dr. Szentes Tamás a Közgyűlés 2011. január 31-i ülésén, előterjesztésében a civil szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondására tesz javaslatot. 11 civil szervezet szerződőséről van szó, melyek a főváros területén élő hajléktalan emberek ellátásához járulnak hozzá. A kiegészítő normatíváról szóló szerződések 1100 éjszakai férőhely működtetését támogatják (ami a teljes fővárosi szállásnyújtó kapacitás mintegy 25%-a!) – e szerződések hatására az ágyakat igénybe vevő hajléktalan emberek effektíve fedél nélkülivé válhatnak. A szolgáltatási szerződések alapján pedig olyan, állami normatívából nem vagy csak részben támogatott szolgáltatások működnek, melyek a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedése vagy épp csak túlélése szempontjából elengedhetetlenül fontosak – mintegy évi 9000 ember részesül ezekből.
A Tízek álláspontja szerint a szerződések felbontása komoly veszélybe sodorná az elmúlt 20 évben kialakult hajléktalan-ellátó rendszert!
A fővárosi képviselőknek írott nyílt levélben arra kérjük őket és Tarlós István főpolgármester urat, hogy
• tekintettel a 2011. január 12-i közgyűlésen tett ígéretére, mely szerint mutatkozik még némi mozgástér a hajléktalan ellátó civil szervezetek támogatásának újratárgyalására,
• mivel a Főváros Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága 2011. január 20-i ülésén nem támogatta Dr. Szentes Tamás előterjesztését a szerződések felbontásáról,
• mivel a Fővárosi Közgyűlés 1617/2008.(10.30.) határozatában úgy döntött, hogy a (1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt) társadalmi-, és civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján, kiegészítő normatívával támogatott férőhelyek számát 5 évente felülvizsgálja és pályázat útján dönt a támogatásokról,
• mivel Tarlós István ellenzéki képviselő korában a téma legutóbbi közgyűlési tárgyalásán 2007. 06. 28-án a gazdasági válság ellenére maga is ellenezte a legrászorulóbbaknak, köztük a hajléktalan emberek ellátásaink megszüntetését,
• mivel egy ilyen döntés, az ombudsman szerint is ellentmondásban állna a hajléktalan emberek társadalmi integrációs törekvéseivel,
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által képviselt hajléktalanügyi koncepcióval,
• mivel egy ilyen döntés, szellemiségében és eredményeiben is ellentmondásban állna a Tarlós István főpolgármester út által meghirdetett „Társadalmi megbékélés programmal”
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna az Európai Parlament (magyar képviselőinek többsége által is támogatott) hajléktalansággal kapcsolatos 61/2010-es számú Írásbeli Nyilatkozatával,
• mivel a hajléktalan emberek számára történő szállásnyújtás a főváros jogszabályi kötelezettsége
• mivel a szerződések felbontása 2011-ben „csupán” 86 millió forint megtakarítást jelentene a fővárosnak, az elvonások következtében fellépő problémák kezelésére azonban ennek többszörösére lesz szükség.

Fotó:Toplak Zoltán


NE CSÖKKENTSÉK a hajléktalan ellátásra fordított költségvetési részt és NE BONTSÁK fel a civil szervezetekkel kötött szerződéseket, hanem kezdjenek tárgyalásokat az érintettekkel a mindenki számára elfogadható megoldás érdekében!

Tízek Tanácsa

Csatolmány: nyílt levél.

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com