Tízek tanácsa

Alulírottak, a „Tizek” Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Tanácsa, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek által megválasztott érdekképviseleti szerv, ismét nyílt levéllel fordulunk a Fővárosi Közgyűlés tagjai és Tarlós István főpolgármester úr felé a hajléktalan ellátó civil szervezetek szerződéseinek egyoldalú felmondása ügyében.

Mint ismeretes, a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i közgyűlésén tárgyalta a főváros 2011-es költségvetési koncepcióját, melynek egyik eleme volt a hajléktalan ellátó szervezetekkel kötött fővárosi szerződések felmondása. A Koncepció alapján Dr. Szentes Tamás a Közgyűlés 2011. január 31-i ülésén, előterjesztésében a civil szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondására tett javaslatot.
A napirend nem került a közgyűlésen megvitatásra.

Mindezek ellenére a 2011. február 24-i rendkívüli Közgyűlés előterjesztésében (Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére) a következő javaslat olvasható:
A Fővárosi Közgyűlés kilenc, a főváros területén élő hajléktalan emberek ellátását végző civil szervezet szerződősének felmondását javasolja a szerződésben szereplő felmondási idővel. (A felmondási időre járó támogatási összeget további 1,5°%-al kívánják csökkenteni.) A kiegészítő normatíváról szóló felmondott szerződések több mint 800 éjszakai szállás férőhely működtetését támogatják (ami a teljes fővárosi szállásnyújtó kapacitás hatoda!) – e szerződések hatására az ágyakat igénybe vevő hajléktalan emberek effektíve fedél nélkülivé válhatnak. További öt civil szervezettel kötött, az önkormányzat által önként vállalt szolgáltatási szerződést terveznek felmondani. Ezek állami normatívából nem vagy csak részben támogatott szolgáltatások, melyek a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedését szolgálják, vagy épp csak túlélésük szempontjából elengedhetetlenül fontosak – évente több ezer ember részesül ezekből.
A szerződések felbontásával kapcsolatban a szakma többszöri próbálkozása ellenére érdemi egyeztetések nem folytak, a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzultatív Tanácsot, mely az egyeztetések hivatalos fóruma, az új városvezetés még egyszer sem hívta össze. Az elvonásokkal kapcsolatban mindössze egy megbeszélés történt, melynek javaslatai nem, vagy nem a javaslat szerint kerültek be a jelenlegi költségvetési tervezetbe.
A Tízek álláspontja szerint a szerződések felbontása komoly veszélybe sodorná az elmúlt 20 évben kialakult hajléktalan-ellátó rendszert!
A fővárosi hajléktalan ellátó intézményektől a szerződések felmondása miatt elvonni tervezett összeg számításaink szerint a 2011-es költségvetési évben a szerződések felmondási ideje miatt „csak” 44 millió forint. Ha a civil szerződések felmondása mellett a BMSZKI támogatásának 60 millió forintos csökkentését is figyelembe vesszük, akkor a hajléktalan ellátás területéről a főváros direkt módon több mint 100 millió forintot von el az ellátórendszertől.
Ez még így is csak töredéke a Főváros költségvetésének, ugyanakkor a budapesti hajléktalan ellátó intézmények működését alapjaiban rendítheti meg, és a döntés hatására több ezer hajléktalan ember maradhat ellátás nélkül, illetve nőhet a télen kihűlés következtében elhalálozók száma.

A fővárosi képviselőknek írott nyílt levélben arra kérjük őket és Tarlós István főpolgármester urat, hogy
• tekintettel a 2011. január 12-i közgyűlésen tett ígéretére, mely szerint mutatkozik még némi mozgástér a hajléktalan ellátó civil szervezetek támogatásának újratárgyalására,
• mivel a Főváros Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága 2011. január 20-i ülésén nem támogatta Dr. Szentes Tamás előterjesztését a szerződések felbontásáról,
• mivel a Fővárosi Közgyűlés 1617/2008.(10.30.) határozatában úgy döntött, hogy a (1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt) társadalmi-, és civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján, kiegészítő normatívával támogatott férőhelyek számát 5 évente felülvizsgálja és pályázat útján dönt a támogatásokról,
• mivel Tarlós István ellenzéki képviselő korában a téma legutóbbi közgyűlési tárgyalásán 2007. 06. 28-án a gazdasági válság ellenére maga is ellenezte a legrászorulóbbak, köztük a hajléktalan emberek ellátásaink megszüntetését,
• mivel egy ilyen döntés, az ombudsman szerint is ellentmondásban állna a hajléktalan emberek társadalmi integrációs törekvéseivel,
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által képviselt hajléktalanügyi koncepcióval,
• mivel egy ilyen döntés, szellemiségében és eredményeiben is ellentmondásban állna a Tarlós István főpolgármester út által meghirdetett „Társadalmi megbékélés programmal”
• mivel egy ilyen döntés, ellentmondásban állna az Európai Parlament (magyar képviselőinek többsége által is támogatott) hajléktalansággal kapcsolatos 61/2010-es számú Írásbeli Nyilatkozatával,
• mivel a hajléktalan emberek számára történő szállásnyújtás a főváros jogszabályi kötelezettsége
• mivel a szerződések felbontása 2011-ben „csupán” 44 millió forint megtakarítást jelentene a fővárosnak, az elvonások következtében fellépő problémák kezelésére azonban ennek többszörösére lesz szükség.

NE CSÖKKENTSÉK a hajléktalan ellátásra fordított költségvetési keretösszeget és NE BONTSÁK fel a civil szervezetekkel kötött szerződéseket, hanem kezdeményezzék a szerződések újratárgyalását az érintettek bevonásával.


Budapest, 2011. február 22. .

Tízek Tanácsa
 

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com